Mandatum Lifen tulos 1–9/2019

6.11.2019

Mandatum Lifen tulos ennen veroja ajanjaksolla 1–9/2019 oli 212 miljoonaa euroa (385). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen.

Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski 224 miljoonaan euroon (232). Oman pääoman tuotto oli 25,9 prosenttia (22,5). Käyvän arvon rahasto oli syyskuun lopussa 406 miljoonaa euroa (352). Kustannusliikkeen tulos oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 17,0 miljoonaa euroa (19,5). Riskiliikkeen tulos oli 15,1 miljoonaa euroa (15,1).

Omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 824 miljoonaan euroon (681). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 720 miljoonaa euroa (593) eli noin 87 prosenttia maksutulosta.

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–syyskuussa 2019 oli 6,7 prosenttia (1,4) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 5,3 prosenttia (0,0).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus markkina-arvoin oli syyskuun 2019 lopussa 5,7 miljardia euroa (5,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,8 miljardin euron (7,0) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.9.2019 markkina-arvoin 4,7 miljardia euroa (4,6). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,1).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli syyskuun lopussa 11,7 miljardia euroa (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,8 miljardia euroa (7,0), eli 65 prosenttia (64) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä laski syyskuun 2019 lopussa 4,0 miljardiin euroon (4,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2019 tammi–syyskuussa 198 miljoonaa euroa 2,2 miljardiin euroon (2,4).

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 227 miljoonalla eurolla (232). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2019 sekä vuosien 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2022 diskonttokorkoa laskettiin 0,75 prosenttiyksikköä 2,50 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,5 prosenttia.

S&P antoi 18.9.2019 Mandatum Henkivakuutusyhtiölle luottoluokituksen A+. Syyskuussa yhtiö laski liikkeelle 250 miljoonan euron pääomalainan. Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2019 lopussa 178 prosenttia (176 12/2018) ja ilman siirtymäsääntöjä 142 prosenttia (131 12/2018).

 

Mandatum Lifen avainluvut 19/2019

Maksutulo, omalla vastuulla: 824 miljoonaa euroa (681)

Tulos ennen veroja: 212 miljoonaa euroa (385)

Oman pääoman tuotto: 25,9 % (22,5)

Vakavaraisuussuhde: 178 % (176 12/2018) ja ilman siirtymäsääntöjä 142 % (131 12/2018)

Sijoitustoiminnan tuotto: 6,7 % (1,4) ja eriytetyn kannan osalta 5,3 % (0,0)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 557 (529)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset