Mandatum Lifen tulos 1-6/2019

7.8.2019

Hyvä tulos ja ennätyksellisen suuri sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen osuus.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli 137 miljoonaa euroa (313) tammi-kesäkuussa 2019. Vertailukauden luku sisältää 197 miljoonan euron kertakorvauksen liittyen Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä tehtyyn yhteistyösopimukseen.

Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 190 miljoonaan euroon (185). Oman pääoman tuotto oli 30,1 prosenttia (25,9). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2019 tammi-kesäkuussa 431 miljoonaan euroon (351). Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 miljoonaa euroa (13). Riskiliikkeen tulos oli 10 miljoonaa euroa (10).

Omalla vastuulla oleva maksutulo oli vuoden 2019 tammi-kesäkuussa 529 miljoonaa euroa (528). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 466 miljoonaa euroa (475).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-kesäkuussa 2019 oli 6,1 prosenttia (0,4) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 4,5 prosenttia (-0,5).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus markkina-arvoin oli kesäkuun 2019 lopussa 5,5 miljardia euroa (5,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,5 miljardin euron (7,0) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.6.2019 markkina-arvoin 4,5 miljardia euroa (4,6). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,1).

Mandatum Lifen vastuuvelka kokonaisuudessaan oli 11,6 miljardia euroa (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli kesäkuun 2019 lopussa 7,5 miljardia euroa (7,0), eli 64 prosenttia (62) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli kesäkuun lopussa 4,1 miljardia euroa (4,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi-kesäkuussa 2019 130 miljoonaa euroa 2,3 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 242 miljoonalla eurolla (232). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2019 sekä vuosien 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 diskonttokorkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä 3,25 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2019 lopussa 155 prosenttia (176 12/2018) ja ilman siirtymäsääntöjä 119 prosenttia (131 12/2018)

 

Mandatum Lifen avainluvut 1-6/2019

Maksutulo, omalla vastuulla: 529 miljoonaa euroa (528)

Tulos ennen veroja: 137 miljoonaa euroa (313)

Oman pääoman tuotto: 30,1 % (25,9)

Vakavaraisuussuhde: 155 % (176 12/2018) ja ilman siirtymäsääntöjä 119 % (131 12/2018)

Sijoitustoiminnan tuotto: 6,1 % (0,4) ja eriytetyn kannan osalta 4,5 % (-0,5)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 554 (529)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset