Mandatum Lifen tulos 1-3/2019

8.5.2019

Mandatum Lifen maksutulo ja tulos ennen veroja pysyivät liki vertailukauden tasolla.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa 2019 oli 72 miljoonaa euroa (73). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen kasvoi 113 miljoonaan euroon (-19). Oman pääoman tuotto oli 37,6 prosenttia (-5,8). Käyvän arvon rahasto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 407 miljoonaan euroon (352). Kustannusliikkeen tulos oli katsauskaudella 5 miljoonaa euroa (7). Riskiliikkeen tulos oli 5 miljoonaa euroa (5).

Omalla vastuulla oleva maksutulo laski 238 miljoonaan euroon (243). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 192 miljoonaa euroa (206).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–maaliskuussa 2019 oli 4,0 prosenttia (-0,7). Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 2,7 prosenttia (-0,7).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus markkina-arvoin oli maaliskuun lopussa 5,5 miljardia euroa (5,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,4 miljardin euron (7,0) suuruiset varat.  

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2019 markkina-arvoin 4,5 miljardia euroa (4,6). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,0).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli maaliskuun lopussa 11,6 miljardia euroa (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,4 miljardia euroa (7,0), eli 64 prosenttia (62) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 4,2 miljardia euroa (4,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), alenivat tammi-maaliskuussa 74 miljoonaa euroa 2,4 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 258 miljoonalla eurolla (232). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2019, 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 161 prosenttia (176 12/2018) ja ilman siirtymäsääntöjä 124 prosenttia (136 12/2018).

Mandatum Lifen avainluvut 1-3/2019

Maksutulo, omalla vastuulla: 238 miljoonaa euroa (243)
Tulos ennen veroja: 72 miljoonaa euroa (73)
Oman pääoman tuotto: 37,6 % (-5,8)
Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde 31.3.2019: 161 % (176 12/2018) ja ilman
siirtymäsääntöjä 124 % (136 12/2018)
Sijoitustoiminnan tuotto: 4,0 % (-0,7) ja eriytetyn kannan osalta 2,7 % (-0,7)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 545 (530)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset