Mandatum Lifen sijoitusten hiilijalanjälki selvästi vertailuindeksejä pienempi

24.5.2019

Mandatum Lifen hallinnoimien sijoitussidonnaisten varojen hiilijalanjälki on mitattu vuoden 2018 osalta. Sijoitusten hiilijalanjälki oli kokonaisuudessaan 12 % alle vertailuindeksien ja osakesijoituksissa 30 % alle vertailuindeksien tason.

Yhteenlaskettuna sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 1 151 030 CO2-ekvivalenttitonnia. Kasvua viime vuoteen verrattuna oli 17 %, mikä johtuu hallinnoitavien varojen määrän kasvusta. Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti, joka suhteuttaa sijoituskohdeyhtiöiden päästöt vuotuiseen liikevaihtoon, pieneni viime vuodesta (5 %).

”Olemme tyytyväisiä siihen, että sijoitustemme ilmastovaikutukset ovat merkittävästi indeksiä pienemmät. Erityisesti osakesijoituksissa omistamiemme yhtiöiden hiilidioksidipäästöt ovat selkeästi alle vertailuindeksin tason. Kaikki omaisuusluokat huomioiden hiilijalanjälkemme suhteessa sijoitettuun pääomaan pieneni viime vuodesta.”, Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke toteaa.  

”Mandatum Life otti viime vuonna käyttöön entistä tiukemmat ESG-kriteerit sijoituskohteiden arvioinnissa, mikä ohjaa sijoitustoimintaamme kokonaisuudessaan entistä vastuullisempaan suuntaan.”


Yhteenveto Mandatum Lifen sijoitusten hiilijalanjäljestä 2018 (suluissa edellisvuoden vertailukelpoiset luvut):

 • Sijoitusten hiilijalanjälki oli 1 151 030 CO2e-tonnia (980 257)
 • Sijoitusten hiilijalanjälki suhteessa varojen määrään oli 319 CO2e -tonnia/miljoona € (330)
 • Osakesijoitusten hiilijalanjälki suhteessa varojen määrään oli 109 CO2e -tonnia/ sijoitettu miljoona € (95)
 • Korkosijoitusten hiilijalanjälki suhteessa varojen määrään oli 432 CO2e -tonnia/sijoitettu miljoona € (527)
 • Hiilijalanjälki -12 % alle vertailuindeksien tason
 • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti oli 247 CO2e -tonnia/miljoona € liikevaihtoa ja 3 % yli vertailuindeksien

Yksittäisten sijoituskorien hiilijalanjäljen voi tarkastaa sijoituskohteiden kuukausikatsauksista.

Näin mittaus tehtiin:

 • Mittaus tehtiin Mandatum Lifen hallinnoimalle sijoitusvarallisuudelle omien sijoituskorien, mandaattivarainhoidon ja allokaatiosijoituskorien osalta 31.12.2018 tilanteesta.
 • Mittauksen suoritti ISS Ethix.
 • Laskenta kattaa noin 90 prosenttia Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n hallinnoimasta sijoitussidonnaisesta sijoitusvarallisuudesta.
 • Mittauksessa ei huomioitu konsultoivaa varainhoitoa, rakennesijoituksia tai indeksisijoituskoreja.
 • Sijoituskohteiden hiilijalanjälki perustuu Carbon Disclosure Projectin (CDP) dataan yhtiöiden päästöistä. Siltä osin kuin dataa ei ole saatavilla, päästöt on estimoitu käyttäen ISS Ethixin toimialakohtaisia malleja.

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkoston jäsenenä Mandatum Life tähtää sijoitusten päästöjen pienentämiseen maailmanlaajuisesti hallinnoimalla aktiivisesti sijoitustoiminnan ilmastoriskejä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen myötä Mandatum Life julkistaa sijoitustensa päästöjen mittaustulokset vuosittain.

Lisätiedot:

Carolus Reincke, johtaja, allokaatioratkaisut, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset