Mandatum Lifen asiantuntijat mukana merkittävissä kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa

29.8.2019

Rahoitusalan johtavat akateemiset julkaisut ovat hyväksyneet julkaistavakseen kaksi suomalaisasiantuntijoiden tutkimusta. Mandatum Lifen asiantuntijoilla oli niissä aktiivinen rooli.

Aleksi Pitkäjärven, Matti Suomisen ja Lauri Vaittisen tutkimus Cross-Asset Signals and Time Series Momentum on hiljattain hyväksytty julkaistavaksi The Journal of Financial Economics (JFE) -lehdessä. Lisäksi Erkko Etulan, Kalle Rinteen, Matti Suomisen ja Lauri Vaittisen tutkimus Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs julkaistiin The Review of Financial Studies (RFS) -lehdessä toukokuussa 2019. JFE sekä RFS ovat molemmat maailman merkittävimpien rahoituksen akateemisten tutkimusjulkaisuiden joukossa muun muassa niiden vaikutusindeksillä mitattuna.

Cross-Asset Signals and Time Series Momentum -artikkelissa tutkitaan 20 eri markkinapaikan dataa ja osoitetaan, että osakemarkkinaindeksin tuottoja voidaan ennakoida joukkovelkakirjojen historiallisten tuottojen avulla. Samoin joukkovelkakirjojen tulevia tuottoja voidaan ennakoida seuraamalla osakeindeksien kehitystä. Kirjoittajat esittävät artikkelissaan näyttöä siitä, että ilmiötä ohjaisi joukkovelkakirja- ja osakemarkkinoilla hitaasti liikkuvat pääomat.

Artikkelissa Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs tutkitaan markkinoiden likviditeetin vaikutusta markkinatuottoihin osake- ja korkomarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tutkimuksen mukaan monilla osakemarkkinoilla merkittävä osa historiallisista tuotoista on syntynyt muutaman päivän aikana kuun vaihteessa. Tutkimuksen mukaan ilmiö on seurausta institutionaalisten sijoittajien likviditeettiongelmista ja sitä seuraavasta myyntipaineesta kuun loppupuolella.

”Olemme Mandatum Lifessa ylpeitä, että työntekijämme ja kumppanimme kulkevat akateemisen tutkimuksen eturivissä, ja että pystymme yrityksenä tukemaan huipputason rahoituksen tutkimusta”, Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

”Sovellamme aktiivisesti akateemista tutkimusta sijoitustoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä, ja meidän asiantuntijamme ovat myös itse mukana tutkijoina. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Mandatum Lifen Slim Tail -rahastot, joiden strategiat nojaavat paljolti juuri näiden kahden tutkimuksen löydöksiin. Artikkelien pääsy rahoitusalan johtaviin akateemisiin julkaisuihin osoittaa, että Slim Tail -strategioilla on vankka akateeminen pohja”, Mandatum Lifen Sijoitusratkaisut-yksikön johtaja Lauri Vaittinen kommentoi.

Kirjoittajista Lauri Vaittinen toimii Mandatum Lifen Sijoitusratkaisut-yksikön johtajana. Kalle Rinne toimii Mandatum Lifen riskienhallintajohtajana Luxemburgissa. Matti Suominen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopistossa ja Mandatum Lifen neuvonantajana.  Erkko Etula toimii sijoitusjohtajana ja kehittää systemaattisia investointistrategioita Goldman Sachsilla.

 

Lisätiedot:

Lauri Vaittinen, johtaja, Sijoitusratkaisut, lauri.vaittinen(a)mandatumlife.fi, p. +358 50 382 1674

Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela(at)mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

 

Pitkäjärvi, Aleksi and Suominen, Matti and Vaittinen, Lauri Tapani, Cross-Asset Signals and Time Series Momentum (January 6, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2891434 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2891434 (Linkki ei enää saatavilla)

Etula, Erkko and Rinne, Kalle and Suominen, Matti and Vaittinen, Lauri Tapani, Dash for Cash: Monthly Market Impact of Institutional Liquidity Needs (December 31, 2018). FORTHCOMING IN THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2528692 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2528692 (Linkki ei enää saatavilla)