Mandatum-konsernin tulos 2022: Nettomerkinnät hyvällä tasolla ja vahva vakavaraisuus

10.2.2023

Vaikeasta markkinasta huolimatta Mandatum-konsernin vakavaraisuus ja operatiivinen tulos pysyivät vahvana, ja nettomerkinnät olivat erittäin hyvällä tasolla.

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2022 oli 202 miljoonaa euroa (247). Tilikauden tulosta pienentää Sampo Oyj:lle maksettu 29 miljoonan euron (15) suuruinen konserniavustus neljännellä vuosineljänneksellä. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli -269 miljoonaa euroa (303). Oman pääoman tuotto oli -17,3 prosenttia (18,4). Mandatumin operatiivinen tulos (Mandatum Lifen kustannusliikkeen ja Mandatum Asset Managementin tulos) nousi vuonna 2022 49 miljoonaan euroon (45). Riskiliikkeen tulos laski 32 miljoonaan euroon (43).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2022 oli -9,0 prosenttia (10,2). Merkittävin syy negatiivisen tuoton taustalla on ollut geopoliittinen tilanne ja inflaation voimistumisesta johtuva rahapolitiikan kiristyminen, mikä johti markkinakorkojen merkittävään nousuun ja osakemarkkinoiden laskuun.  Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -6,9 prosenttia (2,9).

Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat laskivat tammi–joulukuussa -7,2 prosenttia 10,3 miljardiin euroon (11,1). Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta Mandatumin merkinnät olivat ennätyksellisen korkeat ja nettomerkinnät pysyivät positiivisena vuoden jokaisella neljänneksellä. Koko vuoden nettomerkinnät olivat 538 miljoonaa euroa.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni tammi–joulukuussa suunnitelman mukaisesti ja oli vuoden lopussa 3,0 miljardia euroa (3,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 143 miljoonaa euroa 1,6 miljardiin euroon (1,7).

Mandatum-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli joulukuun 2022 lopussa 266 prosenttia (192 12/2021).

Vuonna 2022 Mandatum Life maksoi eläkettä noin 56 000 eläkkeensaajalle 395 miljoonaa euroa (382).

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

Mandatumin vuosi 2022 sisälsi monia onnistumisia. Yhtiön vakavaraisuussuhde vahvistui vuonna 2022 entisestään, muun muassa korkojen voimakkaasta noususta johtuen. Vahvan vakavaraisuusaseman johdosta Mandatumilla on erinomainen valmius toimia epävarmassakin markkinaympäristössä.

Mandatumin asiakasvarojen nettomerkinnät olivat erittäin vahvalla tasolla, noin 538 miljoonaa euroa, mikä kertoo asemastamme Suomen johtavana finanssipalveluiden tarjoajana. Etenkin vaihtoehtoiset sijoitukset ja yrityslainasijoitukset houkuttelivat asiakkaita muuttuneessa markkina- ja korkoympäristössä. Myös uudet sijoitustuotelanseeraukset vastaanotettiin instituutioasiakkaittemme parissa positiivisesti. Toimme markkinoille SFDR:n artikla 8:n ja 9:n mukaisia tuotteita, joiden varainhankinta onnistui erinomaisesti.

Riskivakuutusten myynti erityisesti yritysasiakkaille sujui vuonna 2022 hyvin. Esimerkkinä tästä Mandatum teki historiansa suurimman riskivakuutuskaupan suuryrityksen koko Suomen henkilöstölle. Myös palkkiorahastojen vahva kasvu jatkui ja uusia rahastoja perustettiin Mandatumissa kuluneena vuonna ennätykselliset 52 kappaletta, eli 83 % kaikista viime vuonna Suomessa perustetuista uusista palkkiorahastoista.

Asiakkaiden luottamus osaamiseemme pysyi kovana siitäkin huolimatta, että sodan aiheuttama turvallisuuden tunteen järkkyminen ja taloudellisen ympäristön muuttuminen on aiheuttanut paljon huolta. Erityisesti kohtaamiset ja tapahtumat keräsivät hyvää palautetta.

Merkittävä tekijä korkean asiakastyytyväisyyden taustalla on hyvinvoiva yrityskulttuurimme. Yksi Mandatumin tärkeistä tavoitteista, henkilöstötyytyväisyys, pysyi edelleen vahvana. Siitä kertoo Siqni-henkilöstökyselyn perusteella saavuttamamme Future Workplaces -sertifikaatti, joka ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. 

Vuonna 2022 Mandatum eteni varainhoitokonsernina kohti kasvutavoitteitaan, ja lähdemmekin tähän vuoteen erinomaisessa markkina-asemassa. Kattavat palvelumme nojaavat osaaviin varainhoidon ja palkitsemisen asiantuntijoihimme ja verkostoihimme. Lisäksi vahva vakavaraisuutemme ja vakaa kassavirtamme tukevat liiketoimintamme menestystä. 

 

Mandatum-konsernin avainluvut 2022

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 390 miljoonaa euroa (1 367)

Tulos ennen veroja: 202 miljoonaa euroa (247)

Oman pääoman tuotto: -17,3 % (18,4)

Vakavaraisuussuhde: 266 % (192 12/2021)

Sijoitustoiminnan tuotto: -9,0 % (10,2) ja eriytetyn kannan osalta -6,9 % (2,9)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 663 (638)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Mandatum-konserni
Mandatum on vakavarainen ja arvostettu varainhoitokonserni, jonka tehtävänä on luoda asiakkailleen ja sidosryhmilleen merkittävää lisäarvoa rahan ja hengen erikoisosaamista yhdistämällä. Mandatum tarjoaa laajasti omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen palvelut. Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy
www.mandatum.fi

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatum.fi, +358 10 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatum.fi, +358 50 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatum.fi, +358 40 728 1548