Mandatum-konsernin tulos 1–9/2022

2.11.2022

Selkeästi positiivinen nettorahavirta vaikeasta sijoitusmarkkinasta huolimatta.

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja tammi–syyskuussa 2022 oli 183 miljoonaa euroa (201). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli -320 miljoonaa euroa (266). Oman pääoman tuotto oli -28,0 prosenttia (21,2). Mandatumin operatiivinen tulos (Mandatum Lifen kustannusliikkeen ja Mandatum Asset Managementin tulos) nousi 39 miljoonaan euroon (29). Riskiliikkeen tulos oli 24 miljoonaa euroa (20).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli -10,7 prosenttia (7,3) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -8,1 prosenttia (2,7).

Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat laskivat syyskuun lopussa 9 prosenttia 10,1 miljardiin euroon (11,1). Pudotus on seurausta markkina-arvojen alentumisesta, asiakasvarojen nettorahavirran ollessa kuitenkin noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Lisäksi sijoitussidonnainen vastuuvelka ja hallinnoitavat varat alenivat lähes 150 miljoonaa euroa Baltian liiketoiminnan myynnin seurauksena.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni ajanjaksolla suunnitelman mukaisesti ja oli syyskuun lopussa 3,0 miljardia euroa (3,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät ajanjaksolla 122 miljoonaa euroa 1,6 miljardiin euroon (1,7).

Vastuuvelan vahvistamiseen tarkoitetut varaukset laskivat 231 miljoonaan euroon (274). Tammi-syyskuussa 2022 ei tehty uusia varauksia. Diskonttokorko on 0,25 prosenttia vuosille 2022–2025 ja 0,75 prosenttia vuodelle 2026. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia.

Negatiivisesta laajasta tuloksesta huolimatta Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde nousi historian korkeimmalle tasolle, 282 prosenttiin vuoden 2021 lopun 190 prosentista ja kesäkuun 2022 lopun 255 prosentista. Tämä on seurausta korkojen voimakkaasta kasvusta, joka kasvattaa omia varoja, sekä osakeriskin pääomavaateiden alenemisesta.

 

Mandatum-konsernin avainluvut 1–9/2022

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 029 miljoonaa euroa (960)

Tulos ennen veroja: 183 miljoonaa euroa (201)

Oman pääoman tuotto: -28,0 % (21,2)

Vakavaraisuussuhde: 282 % (190 12/2021, 255 6/2022)

Sijoitustoiminnan tuotto: -10,7 % (7,3) ja eriytetyn kannan osalta -8,1 % (2,7)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 629 (575)

 

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Mandatum-konserni

Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy. Mandatum Life tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Asset Management -omaisuudenhoitoyhtiö yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille.

www.mandatumlife.fi

 

Lisätiedot:

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

*Muokattu 2.11. klo 14.20: Tiedotteessa luki Mandatumin sijoitussidonnaisten ja muiden hallinnoitavien asiakasvarojen laskeneen syyskuun lopussa 1,9 prosenttia. Oikea luku, 9 prosenttia, on päivitetty tiedotteeseen.