Mandatum-konsernin tulos 1–9/2021

3.11.2021

Erinomainen tulos ja entisestään vahvistunut vakavaraisuusaste

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja tammi–syyskuussa 2021 nousi 201 miljoonaan euroon (100).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 266 miljoonaan euroon (53). Oman pääoman tuotto oli 21,2 prosenttia (-5,0). Mandatumin operatiivinen tulos (kustannusliikkeen ja varainhoidon tulos) nousi tammi–syyskuussa 29 miljoonaan euroon (19). Riskiliikkeen tulos oli 20 miljoonaa euroa (16).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 960 miljoonaan euroon (670). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 888 miljoonaa euroa (602).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–syyskuussa 2021 oli 7,3 prosenttia (0,8) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 2,7 prosenttia (-0,5).

Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat kasvoivat syyskuun lopussa 16 prosenttia 10,6 miljardiin euroon (9,2). Sijoitustuotot toivat hallinnoitavien varojen kasvusta noin kaksi kolmasosaa ja nettorahavirta loput noin 500 miljoonaa euroa.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni tammi–syyskuussa suunnitelman mukaisesti ja oli syyskuun lopussa 3,2 miljardia euroa (3,5). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi–syyskuussa 160 miljoonaa euroa 1,7 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 207 miljoonalla eurolla (218). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2021 sekä vuosien 2022 ja 2023 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2024 diskonttokorko on 0,5 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2021 lopussa 214 % (188 12/2020) ja ilman siirtymäsääntöjä 188 % (159 12/2020).

 

Tämän tekstiosion luvut viittaavat Mandatum-konserniin, ellei toisin mainita.

 

Mandatum-konsernin avainluvut 1–9/2021

Maksutulo, omalla vastuulla: 960 miljoonaa euroa (670)

Tulos ennen veroja: 201 miljoonaa euroa (100)

Oman pääoman tuotto: 21,2 % (-5,0)

Vakavaraisuussuhde: 214 % (188 12/2020) ja ilman siirtymäsääntöjä 188 % (159 12/2020)

Sijoitustoiminnan tuotto: 7,3 % (0,8) ja eriytetyn kannan osalta 2,7 % (-0,5)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 575 (579)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos


Mandatum-konserni

Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy. Mandatum Life kuuluu Suomen johtaviin henkivakuutusyhtiöihin ja toimii myös Baltiassa. Mandatum Asset Management hallinnoi Mandatum Lifen sijoitussidonnaista varallisuutta sekä tarjoaa asiakkailleen täyden valtakirjan varainhoidon palveluita ja konsultatiivista varainhoitoa.

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset