Mandatum-konsernin tulos 1–6/2022

3.8.2022

Ennätyksellisen vahva vakavaraisuus ja hyvä operatiivinen tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla laski 109 miljoonaan euroon (141).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli -249 miljoonaa euroa (238). Oman pääoman tuotto laski -31,6 prosenttiin (28,9). Mandatumin operatiivinen tulos (Mandatum Lifen kustannusliikkeen ja Mandatum Asset Managementin tulos) nousi 22 miljoonaan euroon (10). Riskiliikkeen tulos kasvoi 16 miljoonaan euroon (11).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 781 miljoonaan euroon (703). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 717 miljoonaa euroa (656).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–kesäkuussa 2022 oli    -7,8 prosenttia (6,8) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -6,7 prosenttia (2,4).

Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat laskivat kesäkuun lopussa 8 prosenttia 10,3 miljardiin euroon (11,1). Nettomerkinnät vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla olivat yhteensä 254 miljoonaa euroa.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni suunnitelman mukaisesti ja oli kesäkuun lopussa 3,1 miljardia euroa (3,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 80 miljoonaa euroa 1,7 miljardiin euroon (1,7).

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde nousi 255 prosenttiin vuoden 2021 lopun 190 prosentista ja maaliskuun 2022 lopun 216 prosentista.

 

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Vaikeasta sijoitusmarkkinasta huolimatta vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli Mandatumille monella tapaa onnistunut. Yhtiön vakavaraisuussuhde vahvistui entisestään muun muassa korkojen voimakkaan nousun myötä, ja vahvan vakavaraisuusaseman johdosta yhtiöllä on erinomainen valmius toimia epävarmassa markkinaympäristössä.

Asiakasvarojen nettomerkinnät vuoden alkupuoliskolta olivat positiivisia markkinatilanteesta huolimatta. Omaisuudenhoidon tuotteiden varainkeruu onnistui tavoitteiden mukaisesti.

Riskivakuutusten myynti erityisesti yrityksille on mennyt hyvin. Esimerkkinä tästä Mandatum teki historiansa suurimman riskivakuutuskaupan suuryrityksen koko Suomen henkilöstölle.

Alkuvuoden aikana entisestään kasvanut asiakastyytyväisyys kertoo, että olemme onnistuneet asiakassuhteiden hoidossa hyvin. Myös henkilöstötyytyväisyys on pysynyt vahvana. Mandatumissa ensimmäistä kertaa tehdyn Siqni-henkilöstökyselyn tuloksista selviää, että työntekijöiden merkityksellisinä kokemat asiat myös toteutuvat työyhteisössä. Työntekijöiden suositteluindeksi eNPS oli Mandatumin kyselyssä 55, joka on erinomainen tulos. Mandatum ansaitsi kyselyssä Future Workplaces -sertifikaatin tutkitusti kovatasoisesta työntekijäkokemuksesta”, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

 

Mandatum-konsernin avainluvut 1–6/2022

Maksutulo, omalla vastuulla: 781 miljoonaa euroa (703)

Tulos ennen veroja: 109 miljoonaa euroa (141)

Oman pääoman tuotto: -31,6 % (28,9)

Vakavaraisuussuhde: 255 % (190 12/2021)

Sijoitustoiminnan tuotto: -7,8 % (6,8) ja eriytetyn kannan osalta -6,7 % (2,4)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 626 (563)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Mandatum-konserni

Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy. Mandatum Life tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Asset Management -omaisuudenhoitoyhtiö yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille.

www.mandatumlife.fi

 

Lisätiedot:

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548