Mandatum-konsernin tulos 1–3/2022

4.5.2022

Vahva vakavaraisuussuhde ja operatiivinen tulos ensimmäisellä kvartaalilla.

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja tammi–maaliskuussa 2022 oli 72 miljoonaa euroa (76).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski -133 miljoonaan euroon (108). Oman pääoman tuotto oli -31,8 prosenttia (27,2). Mandatumin operatiivinen tulos (Mandatum Lifen kustannusliikkeen ja Mandatum Asset Managementin tulos) nousi tammi–maaliskuussa 12 miljoonaan euroon (6). Riskiliikkeen tulos oli 8 miljoonaa euroa (6).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 480 miljoonaan euroon (269). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 442 miljoonaa euroa (240).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–maaliskuussa 2022 oli -4,0 prosenttia (3,5) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -2,4 prosenttia (1,0).

Positiiviset nettomerkinnät eivät riittäneet kompensoimaan negatiivisesta sijoitusmarkkinasta johtuneita arvojen alenemista, jonka seurauksena Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat alenivat tammi–maaliskuussa 1,9 prosenttia 10,9 miljardiin euroon (11,1).

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan oli maaliskuun lopussa 3,2 miljardia euroa (3,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi–maaliskuussa odotusten mukaisesti 41 miljoonaa euroa 1,7 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 259 miljoonalla eurolla (274). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko on 0,25 prosenttia vuosille 2022–2025 ja 0,75 prosenttia vuodelle 2026. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,00 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli maaliskuun 2022 lopussa 216 prosenttia (190 12/2021). Mandatum-konsernin vakavaraisuussuhde on vastaavalla tasolla.

Mandatum-konsernin avainluvut 1–3/2022

Maksutulo, omalla vastuulla: 480 miljoonaa euroa (269)

Tulos ennen veroja: 72 miljoonaa euroa (76)

Oman pääoman tuotto: -31,8 % (27,2)

Vakavaraisuussuhde: 216 % (190 12/2021)

Sijoitustoiminnan tuotto: -4,0 % (3,5) ja eriytetyn kannan osalta -2,4 % (1,0)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 623 (563)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Mandatum-konserni
Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy. Mandatum Life tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Asset Management -omaisuudenhoitoyhtiö yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille.
www.mandatumlife.fi

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548