Mandatum-konsernin tulos 1-6/2023

9.8.2023

Mandatumin ensimmäisellä vuosineljänneksellä nähty positiivinen kehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Sijoitussidonnainen kanta ja muut ulkoiset asiakasvarat kasvoivat kesäkuun 2023 lopussa 11,2 miljardiin euroon vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen 10,8 miljardista eurosta ja vuoden 2022 lopun 10,3 miljardista eurosta. Nettomerkinnät sijoitussidonnaisiin ja muihin ulkoisiin asiakasvaroihin olivat vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla 448 miljoonaa euroa institutionaalisten asiakkaiden ja varainhoitoasiakkaiden nettomerkintäkehityksen ollessa vankkaa.

Mandatumin palkkiotulos sijoitussidonnaisista ja muista ulkoisista asiakasvaroista oli 26 miljoonaa euroa (18) vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Kasvu selittyy osittain lyhytaikaisella volatiliteetilla vertailukauden tulokseen liittyen. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ilman sijoitussidonnaista liikettä oli 57 miljoonaa euroa (23), ja sitä tuki 120 miljoonan euron sijoitustoiminnan nettotuotot. Sijoitusten tuotto oli 2,9 prosenttia (1,7). Mandatumin korkosijoitusten juokseva tuotto markkina-arvoin (mark-to-market yield) oli 5,9 prosenttia kesäkuun 2023 lopussa ja se parani ensimmäisen vuosineljänneksen 5,7 prosentista.

Riskivakuutuksiin liittyvä tulos säilyi tasaisena 3 miljoonassa eurossa (4). Mandatumin tulos ennen veroja oli 80 miljoonaa euroa ja nettotulos 63 miljoonaa euroa.

Mandatum-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2023 lopussa 296 prosenttia, parantuen maaliskuun 2023 lopun 284 prosentista ja vuoden 2022 lopun 266 prosentista. Vakavaraisuussuhteen nousu selittyi pääasiassa osakepainon laskulla. Omat varat olivat kesäkuun 2023 lopussa 2 378 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusvaatimus 803 miljoonaa euroa. Omista varoista on vähennetty odotettavissa oleva 100 miljoonan euron RT1-lainan takaisinmaksu Sammolle. Jakautumisen jälkeinen pro forma -vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2023 lopussa 225 prosenttia, kun huomioidaan taseen uudelleenjärjestely ja osinkokertymä perustuen viimeisimpään Sammolle maksettuun 150 miljoonan euron osinkoon.

Konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Vuoden ensimmäinen puolisko oli Mandatumille onnistunut. Tähän vaikutti erityisesti vähän pääomaa sitovan (pääomakevyen) liiketoiminnan kaikkien aikojen korkein nettorahavirta. Korkea nettorahavirta kertoo niin tuoteportfolion sopivuudesta markkinatilanteeseen, erinomaisesta jakelukyvykkyydestä sekä tietenkin asiakastyytyväisyydestä. Myynti sujui hyvin institutionaalisten sekä varainhoitoasiakkaiden parissa, ja samanaikaisesti lunastukset olivat pienet.

Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopun tilanteessa historiallisen korkealla (296 %). Alensimme sijoitusriskiä merkittävästi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, ja laskuperustekorkoisen kantamme odotusten mukaisen pienentymisen myötä myös pääomavaade jatkoi alenemista.

Kaiken kaikkiaan liiketoiminta-alueemme kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Mandatum on hyvässä valmiudessa suunniteltua listautumista ajatellen.”

 

Mandatum-konsernin avainluvut 1–6/2023

(Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita)

1.1.–30.6.2023

1.1.–30.6.2022

1.1.–31.12.2022

Sijoitussidonnaisten varojen ja rahastojen hallinnoitavat varat yhteensä

11 223

10 293

10 302

Hallinnoitavat varat yhteensä (AuM)

20 605

19 568

19 219

Nettovirrat sijoitussidonnaisiin varoihin ja rahastoihin

448

254

499

Tulos ennen veroja*

80,2

34,6

75,7

Laaja tulos verojen jälkeen

63,3

28,3

58,0

Sijoitusomaisuuden tuotto, %

2,9

-7,8

-9,0

Vakavaraisuussuhde, %

296

258

266

Oman pääoman tuotto (ROE), % (laajasta tuloksesta)

7,7

3,3

3,5

(Tilintarkastamaton)
*Vertailuvuoden tulos ennen veroja ei ole vertailukelpoinen, johtuen sijoitusten erilaisesta kirjanpitokäytännöstä. Laaja tulos on vertailukelpoinen.

 

Mandatum

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.

www.mandatum.fi

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatum.fi, 010 516 7200

talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatum.fi, 050 424 6630

markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatum.fi, 040 728 1548