Eläkkeiden veroprosenttien laskentatapa muuttunut

4.1.2019


Verohallinto on siirtynyt vuoden 2019 alussa uuteen laskentamalliin, jossa ennakonpidätysprosentit lasketaan kahdessa vaiheessa. Verohallinto laskee ensin veroprosentin ns. täyseläkkeille, joita ovat työ- ja virkasuhde-eläkkeet, kansaneläke, takuueläke, luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläke sekä maatalousyrittäjän luopumistuki. Tämän jälkeen lisäeläkkeille ja muille tuloille lasketaan oma veroprosentti, joka uudella laskentatavalla muodostuu täyseläkkeen veroprosenttia korkeammaksi.

Lopulliseen kokonaisveron määrään laskentatavan muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta, vaan maksat veroa saman verran kuin aikaisemminkin.

Jos haluat muuttaa lisäeläkkeesi veroprosenttia, toimi näin

Jos haluat alentaa lisäeläkkeesi veroprosenttia tai pyytää Verohallintoa laskemaan yhden ennakonpidätysprosentin kaikille eläkelajeillesi, ota yhteyttä Verohallintoon.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita saat osoitteesta www.vero.fi tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 000.

Lisätietoa:
Verohallinnon päätös ennakonpidätysprosenttien laskentaperusteista

Tiedotetta on päivitetty 7.1.2019


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset