Sääntömuutos Danske Invest Euro High Yield -rahastossa

29.10.2020

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa Danske Invest Euro High Yield -rahaston rahastokohtaisia sääntöjä, sijoituspolitiikkaa sekä vertailuindeksiä. Sääntömuutokset tulevat voimaan 9.11.2020.

Keskeiset muutokset:

  • Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että jatkossa rahaston sijoituskohteen liikkeeseenlaskijalla tulee olla positiivinen tai positiivisesti kehittyvä ESG-profiili (Environment, Social and Governance). Jatkossa sijoituskohteen riskejä ja mahdollisuuksia arvioitaessa käytetään taloudellisten kriteerien lisäksi myös ESG kriteerejä. Lisäksi pyritään välttämään kokonaan sijoituksia tietyille haitallisiksi luokitelluille aloille.
    • Rahaston nimi sekä vertailuindeksi muuttuvat. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Sustainable High Yield ja vertailuindeksi Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3 % Issuer Capped Index.

Sääntömuutoksella ei ole vaikutusta rahaston palkkioihin.

Muutokset eivät aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja, eikä niillä ole vaikutusta vakuutussäästöjen määrään.

Uudet 9.11.2020 voimaantulevat säännöt löydät Danske Investin sivuilta osoitteesta www.danskeinvest.fi

Lisätietoja sääntömuutoksesta voit lukea Danske Investin tiedotteesta


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset