Sääntömuutoksia Danske Invest -rahastoissa

4.3.2020

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy muuttaa kaikkien hallinnoimiensa rahastojen sääntöjä. Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjen muutokset tulevat voimaan 18.3.2020.

Rahastojen sääntöjen keskeiset muutokset:

  • Rahastojen sääntöjen rakennetta muutetaan siten, että rahastojen säännöt muodostuvat jatkossa rahastokohtaisista säännöistä ja rahastojen yhteisistä säännöistä.
  • Rahastojen merkintärajoituksia täsmennetään ja rahastoyhtiölle lisätään oikeus lunastaa osuuden-omistajan rahasto-osuudet ilman osuudenomistajan lunastustoimeksiantoa säännöissä erikseen määrätyissä tilanteissa.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi rahastojen sääntöihin on tehty muita tarkentavia ja sääntelymuutoksiin perustuvia teknisiä muutoksia. Rahastojen palkkiot ja sijoituspolitiikat säilyvät ennallaan.

Muutokset eivät aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä tai kuluja, eikä niillä ole vaikutusta vakuutussäästöjen määrään.

Uudet 18.3.2020 voimaantulevat säännöt löydät Danske Investin sivuilta osoitteesta www.danskeinvest.fi.

Lisätietoja sääntömuutoksesta voit lukea Danske Investin tiedotteesta.