Näin sijoittaja hillitsee ilmastonmuutosta − WWF Suomi ja Mandatum Life julkaisivat päivitetyn oppaan ilmastoriskien hallintaan

3.3.2020

Mandatum Life ja WWF Suomi ovat julkaisseet sijoittajille päivitetyn oppaan ilmastoriskien hallintaan.  Sijoittajilla on keskeinen rooli ympäristön kannalta kriittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten riskien hillitsemisessä. Siksi sijoitusvarallisuutta on ohjattava sijoituskohteisiin ja yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää sijoitusten kanavoimista vähähiilisiin sijoituskohteisiin. Kaikki sijoittajat yksityishenkilöistä suuriin institutionaalisiin sijoittajiin voivat hillitä ilmastonmuutosta ja kasvattaa omia sijoitustuottojaan. Päivitetty sijoittajan opas antaa työkaluja sijoitussalkun rakentamiseen ja sijoituspäätösten tekoon ilmastoriskit huomioiden.

Vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus on noussut viime vuosien aikana, mutta trendiä on vahvistettava. Euroopassa vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus hoidossa olevasta kokonaisvarallisuudesta oli vuonna 2018 jo lähes 50 prosenttia*. Vastuullisten sijoitusten varojen osuus on kasvanut vuosittain noin kuusi prosenttia.

”Tämä muutos leimaa sijoitusympäristöä yhä enemmissä määrin. Viime vuoden kovimpia sijoitustuottoja nähtiin uusiutuvan energian- ja vesiteeman sijoituskohteissa. Myös rahavirroissa ilmastonmuutosta huomioivat sijoituskohteet keräsivät merkittäviä summia. Tätä muutosta on edelleen vahvistettava”, Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke sanoo.

Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti maailmantalouteen ja sijoitusmarkkinoihin. Maailman talousfoorumi on nostanut ilmastoon liittyvät riskit vuoden 2020 riskiarvionsa kärkeen. Sijoituskohteita koskeva EU-regulaation muuttuminen vuonna 2021 puolestaan korostaa ilmastoriskien hallinnan tärkeyttä lainsäätäjän kannalta. Sijoittajilla onkin yhä paremmat mahdollisuudet ohjata yrityksiä sovittamaan liiketoimintansa yhteen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

“Elämme ratkaisevia hetkiä ilmastokriisin vastaisessa taistelussa, mutta meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa. Tämän vuoksi jokaisen sijoittajan on aiheellista läpivalaista sijoituksensa, jotta pääomavirrat kääntyisivät kohti kestäviä ja vähähiilisiä sijoituksia. Fossiilienergian lähtölaskenta käynnissä, ja tämä heijastuu vääjäämättä sijoitusten arvoon. Uskon, että yhdessä julkaisemamme opas auttaa yrityksiä, säätiöitä ja yksityishenkilöitä muuttamaan sijoitussalkkunsa osaksi ratkaisua, ei osaksi ongelmaa”, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Mandatum Lifen ja WWF:n oppaassa on esitetty konkreettisia toimintatapoja, joiden avulla sijoittaja voi varautua muutokseen ja minimoida ilmastoriskeihin liittyvät negatiiviset vaikutukset sijoitussalkun kehitykseen.

”Sijoituskohteita ja etenkin yksittäisiin yhtiöihin sijoittaessa on entistä tärkeämpää arvioida yrityksen liiketoiminnan yhteensopivuutta ilmastotavoitteiden kanssa. Asia korostuu myös osakesäästötilisijoittajien osalta”, Carolus Reincke muistuttaa.


*GSI Alliance, Global Sustainable Investment Review 2018

Lisätietoja oppaasta:

Opas on osa Mandatum Life ja WWF Suomen helmikuussa 2017 aloittamaa yhteistyötä, joka tähtää vastuullisen sijoittamisen edistämiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Tutustu oppaaseen verkossa: Riskeistä mahdollisuuksiin - Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan

 

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. WWF Suomen sijoitustoiminnassa noudatetaan WWF:n globaaleja vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Niiden mukaan vältetään sijoituksia yrityksiin, joiden ydinliiketoiminta on luokiteltavissa johonkin seuraavista: tupakka, aseet ja asejärjestelmät, aikuisviihde, kosmetiikka-, lääke- ja muu teollisuus, jossa käytetään eläinkokeita tai lääketestejä eläimillä, kaupankäynti CITES-lajeilla (CITES Appendix 1 Flora and Fauna). Näiden periaatteiden lisäksi WWF Suomella on oma periaatteensa, jonka mukaan WWF Suomi ei tee lainkaan sijoituksia ydinvoimaan sekä öljyyn, kaasuun ja hiileen. Mandatum Life toimii WWF Suomen varainhoitajana.
www.wwf.fi

Mandatum Life on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Mandatum Lifen varainhoidon sijoitusfilosofian pääperiaatteet ovat kärsivällisyys, kaikkien omaisuuslajien johdonmukainen hyödyntäminen sekä vastuullisuus. Mandatum Life suosii pitkäjänteisesti toimialojen parhaita yrityksiä tuotto-odotus huomioiden. Tällainen on vaikuttavaa sijoitustoimintaa, sillä se parantaa vastuullisemmin toimivien yritysten menestysedellytyksiä. Osana Portfolio Decarbonisation Coalition -sijoittajaverkostoa Mandatum Life on sitoutunut pyrkimyksiin pienentää sijoitusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Mandatum Lifen Varainhoito on saavuttanut erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance) vuoden 2019 UNPRI-arvioinnissa.
www.mandatumlife.fi

 

Lisätietoja:

WWF Suomi
Raija-Leena Ojanen, oikeudellinen neuvonantaja, raija-leena.ojanen@wwf.fi, p.050 599 0232

Mandatum Life
Carolus Reincke, allokaatioratkaisuista vastaava johtaja, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548