Mandatum ostaa Nordhavenin osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan

3.5.2021

Mandatum-konserni (Mandatum) vahvistaa asemaansa palkitsemispalveluissa ostamalla Nordhaven Corporate Financelta sen osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan. Mandatumin tavoitteena on kiihdyttää voimakkaasti sekä ostetun että Mandatumin ennestään tarjoaman palkitsemispalvelun kasvua ja kehittää kannustintarjoamaa. Yrityskaupan myötä Mandatum vahvistaa asemaansa Suomen johtavana palkitsemisen palveluita tarjoavana yrityksenä, jolla on markkinoiden laajin palkitsemisen kokonaisuus.

Mandatumin palkitsemispalvelut tarjoavat kaupan jälkeen entistä kattavammin koko henkilöstön ja avainhenkilöiden palkkaus- ja palkkiojärjestelmien konsultointia asiakkailleen. Mandatumin palkitsemispalveluihin kuuluu ennestään muun muassa Palkkavaaka-peruspalkkausjärjestelmät ja markkinapalkkavertailut sekä täydentävän palkitsemisen palkkiorahastot ja ryhmäeläkevakuutukset.

Yrityskaupan myötä Nordhavenin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien asiantuntijat ja asiakkuudet siirtyvät uuteen Mandatum Incentives -nimiseen yhtiöön, jonka toimitusjohtajaksi on nimitetty Nordhavenissa partnerina ja hallituksen puheenjohtajana toiminut OTK, VT, MBA Tapio Tolvanen (58).

”Palkitsemisen palvelumme ovat laajentuneet vuosien varrella. Kysyntä on kasvanut, sillä oikein toteutettu palkitseminen parantaa tuottavuutta tukemalla konkreettisesti yritysten taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä ohjaamalla työskentelyä tavoiteltuun suuntaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien lisääminen valikoimaamme onkin Mandatumille luonnollinen ja jo pitkään asiakkaidemme toivoma askel. Mandatum on jatkossa Suomen ylivoimaisesti suurin palkitsemisen palveluita tarjoava yritys, jolla on laajin portfolio”, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

”Tämä on lisäarvoa tuova yritysjärjestely sekä meidän että Mandatumin asiakkaille. Olemme toimineet neuvonantajina räätälöityjen kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa jo yli 20 vuoden ajan. Jatkossa tulemme keskittymään taloudelliseen neuvonantoon yritys-, rahoitus- ja pääomarakennejärjestelyissä. Järjestely avaa myös useita yhteistyömahdollisuuksia Mandatumin ja Nordhavenin välille”, sanoo Nordhaven Corporate Financen toimitusjohtaja Juha Raunio.

Osakepohjainen palkitseminen on perinteisesti kohdistunut pörssiyhtiöiden johtoon, mutta nykyään osakepohjaisella palkitsemisella motivoidaan ja sitoutetaan lisääntyvässä määrin myös muita avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä sekä listatuissa että listaamattomissa yrityksissä.

”Uskomme, että yhtiön strategian toteutus ja arvonluonti onnistuvat parhaiten, kun osakkeenomistajien, johdon ja henkilöstön intressit ovat samansuuntaiset. Strategian toteutukseen ja osakkeen arvon nousuun kytketyt osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat hyvä tapa yhtenäistää näitä. Yrityksen kannalta on tärkeää, että palkitsemisen kokonaisuus on selkeä ja jäsennelty ja muuttuvat palkanosat perustuvat suoritusmittareihin, jotka ohjaavat työskentelyä yhteisten tavoitteiden suuntaan tukien yhtiön strategian toteutusta ja arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä”, sanoo Mandatum Incentivesin toimitusjohtaja Tapio Tolvanen.


Lisätietoja:


Mandatum
Petri Niemisvirta,
toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

Nordhaven Corporate Finance

Juha Raunio, toimitusjohtaja, juha.raunio@nordhaven.com, p. 040 570 5260

 

Mandatum

Mandatum-konserniin kuuluu Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life), Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Asset Management Ltd (Mandatum Omaisuudenhoito Oy) ja Mandatum Fund Management S.A. Konsernissa työskentelee noin 600 henkilöä.

Mandatum Life tarjoaa yhteistyössä muiden konserniyhtiöiden kanssa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Incentives Oy on Mandatum Lifen tytäryhtiö. Se suunnittelee ja toteuttaa kannustin-, sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmiä, tarjoaa niihin liittyviä palveluita sekä tuottaa erilaisia palkka- ja palkkioselvityksiä ja palkitsemispolitiikkoja ja -raportteja.

Nordhaven Corporate Finance

Nordhaven Corporate Financelta toimii taloudellisena neuvonantajana yritys-, rahoitus- ja osakekannustinjärjestelyissä. Yrityksessä työskentelee 20 kokenutta asiantuntijaa. Yritys on Suomen johtava taloudellinen neuvonantaja toteutuneiden järjestelyjen ja henkilöstön lukumäärällä mitattuna. Nordhaven Corporate Finance on osa Clairfield International -verkostoa vuodesta 2012. Verkostossa on yli 30 kumppanitoimistoa 22 maassa.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset