Mandatum Lifen tulos 2020: Erinomainen tulos vaikeasta ympäristöstä huolimatta

11.2.2021

Poikkeuksellisen hyvä laaja tulos ja vahva vakavaraisuus.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi–joulukuussa 2020 oli 154 miljoona euroa (280).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 213 miljoonaa euroa (308). Oman pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia (23,5). Käyvän arvon rahasto oli joulukuun lopussa 534 miljoonaa euroa (438). Kustannusliikkeen tulos nousi tammi–joulukuussa 27 miljoonaan euroon (24). Riskiliikkeen tulos oli 38 miljoonaa euroa (35).

Omalla vastuulla oleva maksutulo laski 1 051 miljoonaan euroon (1 596). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 960 miljoonaa euroa (1 476). Vuonna 2019 sekä maksutuloon että maksettuihin korvauksiin sisältyi henkivakuutustuotteiden verokohtelun muutoksesta aiheutunut 400 miljoonan euron kertaerä.

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2020 oli 6,5 prosenttia (9,2) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 1,5 prosenttia (6,4).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.12.2020 markkina-arvoin 4,8 miljardia euroa (4,7). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,0).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli vuoden 2020 lopussa 12,3 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 8,8 miljardia euroa (8,1), eli 72 prosenttia (67) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2020 suunnitelman mukaisesti ja oli vuoden lopussa 3,5 miljardia euroa (3,9). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2020 aikana 268 miljoonaa euroa 1,9 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 218 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2020–2023 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Uusi diskonttokorko vuosille 2022 ja 2023 vaikutti tulokseen negatiivisesti 77 miljoonaa euroa. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli joulukuun 2020 lopussa 188 % (194 12/2019) ja ilman siirtymäsääntöjä 159 % (159 12/2019).

Vuonna 2020 Mandatum Life maksoi eläkettä noin 59 000 eläkkeensaajalle 395 miljoonaa euroa (427). Muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 63 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti

”Vuosi 2020 jää historiaan covid-19 -pandemiasta ja sen laajoista vaikutuksista yhteiskuntaan, talouteen ja yksittäisen ihmisen arkipäivään. Muuttuneesta maailmantilanteesta huolimatta Mandatum Lifen vuosi muodostui erinomaiseksi. Olen tyytyväinen yhtiön hyvään tulokseen koko vuoden osalta, ja erityisesti siitä, että sijoitustoiminnan käyvät arvot huomioiva laaja tulos nousi poikkeuksellisen hyväksi. Yhtiön vakavaraisuus pysyi koko vuoden vahvana.

Olemme tottuneet varautumaan etukäteen. Hyvä ennalta varmistettu muutosvalmiutemme mahdollisti koko henkilöstömme siirtymisen etätöihin päivän varoitusajalla 13. maaliskuuta. Toimiva teknologia ja prosessit ovat mahdollistaneet sujuvan etätyöskentelyn koko korona-ajan.

Pystyimme palvelemaan asiakkaitamme ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa kaikin keinoin epävarmassa tilanteessa. Onnistumistamme kuvaa ennätyksellisen korkea asiakastyytyväisyytemme koko vuoden osalta.

Henkilöstön tyytyväisyys on myös pysynyt erinomaisena poikkeuksellisista työoloista huolimatta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi sekä Euroopan 10. parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksen suurten yritysten sarjassa. Työntekijöistämme 95 prosenttia koki työskentelevänsä erittäin hyvässä työpaikassa.”

Mandatum Lifen avainluvut 2020

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 051 miljoonaa euroa (1 596)

Tulos ennen veroja: 154 miljoonaa euroa (280)

Oman pääoman tuotto: 14,4 % (23,5)

Vakavaraisuussuhde: 188 % (194) ja ilman siirtymäsääntöjä 159 % (159)

Sijoitustoiminnan tuotto: 6,5 % (9,2) ja eriytetyn kannan osalta 1,5 % (6,4)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 576 (563)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548