Mandatum Lifen tulos 2019: Sijoitussidonnainen maksutulo jälleen ennätystasolla

6.2.2020

Sekä vertailukelpoinen tulos että maksutulo kasvoivat edellisvuodesta

Mandatum Lifen tulos ennen veroja vuodelta 2019 oli 280 miljoonaa euroa (450). Vertailuvuoden tulos sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suorituksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen kasvoi 308 miljoonaan euroon (112). Oman pääoman tuotto oli 23,5 prosenttia (8,7). Kustannusliikkeen tulos laski vuonna 2019 24 miljoonaan euroon (35). Riskiliikkeen tulos oli 35 miljoonaa euroa (33).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 1 596 miljoonaan euroon (1 074). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertynyt maksutulo kasvoi 1 476 miljoonaan euroon (976). Vuoden 2019 maksutulo sisältää noin 400 miljoonan euron edestä poikkeuksellisia eriä.

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2019 oli 9,2 prosenttia (-2,4) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 6,4 prosenttia (-1,9).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.12.2019 markkina-arvoin 4,7 miljardia euroa (4,6). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,0).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli vuoden 2019 lopussa 12,0 miljardia euroa (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 8,1 miljardia euroa (7,0), eli 67 prosenttia (62) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2019 suunnitelman mukaisesti ja oli vuoden lopussa 3,9 miljardia euroa (4,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2019 aikana 264 miljoonaa euroa 2,2 miljardiin euroon. Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 230 miljoonalla eurolla (232). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli joulukuun 2019 lopussa 176 prosenttia (176) ja ilman siirtymäsäännöksiä 142 prosenttia (131).

Vuonna 2019 Mandatum Life maksoi eläkettä noin 64 000 eläkkeensaajalle yhteensä 427 miljoonaa euroa (403). Muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 67 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti

”Vuosi 2019 oli Mandatum Lifen tuloksen osalta hyvä. Erityisesti laaja tulos ylitti selkeästi edellisen vuoden tason. Hyvän tuloksen taustalla oli poikkeuksellisen hyvä sijoitustuotto, erityisesti osaketuottojen osalta.

Myös sijoitussidonnainen maksutulo nousi toista vuotta peräkkäin ennätystasolle. Asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan yhtiön tarjoaman kanssasijoittamisen mallin, jossa heidän varojaan sijoitetaan vastaavilla periaatteilla ja vastaaviin sijoituskohteisiin kuin sijoitamme omiakin varojamme. Niille asiakkaille, jotka haluavat sijoittaa aktiivisesti itse, toimme keväällä markkinoille Saxo Bankin tarjoaman Trader-kaupankäyntipalvelun, jonka teknologia on maailman kärkiluokkaa.

Kulunut vuosi oli ensimmäinen uudesta pitkäkestoisesta yhteistyösopimuksestamme Danske Bankin kanssa. Yhteistyön painopistealueena ollut lainaturva nousi uudelle ja tavoitellulle uralle, ja on ilahduttavaa huomata, että omaehtoisen taloudellisen turvan mahdollisuus ymmärretään ja asiakkaat pitävät sitä tärkeänä. Vuonna 2020 yhteistyön painopisteenä tulee olemaan sijoitusvakuutukseen liittyvät toimenpiteet.

Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyytemme ovat korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku on pysynyt hyvänä ja henkilöstöstämme jopa 92 prosenttia kokee työskentelevänsä kokonaisuudessaan todella hyvässä työpaikassa”, Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

 

Mandatum Lifen avainluvut 2019

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 596 miljoonaa euroa (1 074)

Tulos ennen veroja: 280 miljoonaa euroa (450)

Oman pääoman tuotto: 23,5 % (8,7)

Vakavaraisuussuhde: 176 % (176) ja ilman siirtymäsäännöksiä 142 % (131)

Sijoitustoiminnan tuotto: 9,2 % (-2,4) ja eriytetyn kannan osalta 6,4 % (-1,9)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 563 (531)

 

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset