Mandatum Lifen tulos 1–9/2020

4.11.2020

Mandatum Life ylsi hyvään tulokseen haastavasta tilanteesta huolimatta. Asiakastyytyväisyys on ennätyskorkealla. 

Mandatum Lifen tulos ennen veroja 1–9/2020 oli 100 miljoonaa euroa (212).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 53 miljoonaa euroa (224) tammi–syyskuussa 2020 ja 143 miljoonaa euroa (53) kolmannella vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto oli 5,0 prosenttia (25,9) tammi–syyskuussa 2020. Käyvän arvon rahasto aleni 410 miljoonaan euroon (438) tammi–syyskuussa 2020. Kustannusliikkeen tulos nousi vuoden 2020 tammi–syyskuussa 19 miljoonaan euroon (17). Riskiliikkeen tulos oli 16 miljoonaa euroa (15).

Omalla vastuulla oleva maksutulo laski 670 miljoonaan euroon (824). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 590 miljoonaa euroa (720).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–syyskuussa 2020 oli 0,8 prosenttia (6,7) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -0,5 prosenttia (5,3).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus markkina-arvoin oli syyskuun lopussa 5,4 miljardia euroa (5,7), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 8,1 miljardin euron (8,2) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.9.2020 markkina-arvoin 4,4 miljardia euroa (4,7). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,0).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 11,7 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 8,1 miljardia euroa (8,1), eli 69 prosenttia (67) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni tammi–syyskuussa 2020 suunnitelman mukaisesti ja oli syyskuun 2020 lopussa 3,6 miljardia euroa (3,9). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät tammi–syyskuussa 2020 207 miljoonaa euroa 2,0 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 160 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2020 sekä vuoden 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2022 diskonttokorko on 1,25 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2020 lopussa 206 % (176 12/2019) ja ilman siirtymäsääntöjä 175 % (142 12/2019)

 

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Mandatum Life ylsi erittäin hyvään tulokseen, haastava tilanne huomioiden. Yhtiön maksutulo jäi tällä vuosineljänneksellä vertailuvuoden tasosta jälkeen, mutta tämä johtui ennemmin vertailuajankohdan erinomaisesta maksutulokehityksestä kuin itse pandemiasta. Tämän vuoden aikana myös yhtiön riskivakuutusmyynti on kehittynyt positiivisesti.

Näkymämme säilyvät hyvinä koronakriisistä huolimatta. Sitä vahvistaa olosuhteisiin nähden hyvin mennyt sijoitustoiminta, sekä erittäin korkealla tasolla oleva asiakastyytyväisyys. NPS-luvuilla mitattu asiakastyytyväisyys on jatkanut nousuaan myös korona-aikana, ja oli yhtiön historian korkeimmalla tasolla syyskuussa 2020. Nousua on tapahtunut tasaisesti kaikissa asiakaskanavissa. Tämä osoittaa, että Mandatum Life on onnistunut palvelemaan erinomaisesti asiakkaitaan myös kriisin keskellä ja olemaan luottamuksen arvoinen kumppani.

Pääosin etätöissä edelleen työskentelevä henkilöstömme palkittiin syyskuussa, kun Mandatum Life valittiin Euroopan 10. parhaaksi työpaikaksi suurten yritysten sarjassa. Sijoituksemme tässä sarjassa oli paras suomalaisyritysten historiassa”, Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo. 

 

Mandatum Lifen avainluvut 1–9/2020

Maksutulo, omalla vastuulla: 670 miljoonaa euroa (824)

Tulos ennen veroja: 100 miljoonaa euroa (212)

Oman pääoman tuotto: 5,0 % (25,9)

Vakavaraisuussuhde: 206 % (176 12/2019) ja ilman siirtymäsääntöjä 175 % (142 12/2019)

Sijoitustoiminnan tuotto: 0,8 % (6,7) ja eriytetyn kannan osalta -0,5 % (5,3)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 579 (557)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset