Mandatum Lifen tulos 1–6/2020

5.8.2020

Palautuminen toisella kvartaalilla oli nopeaa. Vakavaraisuusasema edelleen vahva.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2020 oli 39 miljoonaa euroa (137).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski -90 miljoonaan euroon (190). Oman pääoman tuotto oli -13,3 prosenttia (30,1). Käyvän arvon rahasto laski vuoden 2020 tammi–kesäkuussa 316 miljoonaan euroon (438). Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10 miljoonaa euroa (7). Riskiliikkeen tulos oli 11 miljoonaa euroa (10).

Omalla vastuulla oleva maksutulo oli vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 498 miljoonaa euroa (529). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 449 miljoonaa euroa (466).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-kesäkuussa 2020­ oli -2,7 prosenttia (6,1) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla -2,3 prosenttia (4,5).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus markkina-arvoin oli kesäkuun lopussa 5,3 miljardia euroa (5,7), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,8 miljardin euron (8,1) suuruiset varat.

Mandatum Lifen vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 11,5 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka laski kesäkuun 2020 lopussa 7,8 miljardiin euroon (8,1), ja sen osuus koko vastuuvelasta oli 67 prosenttia (68). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni toisen vuosineljänneksen lopussa suunnitelman mukaisesti ja oli 3,7 miljardia euroa (3,9). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 149 miljoonaa euroa 2,0 miljardiin euroon tammi–kesäkuussa 2020.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 184 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2020 sekä vuoden 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2022 diskonttokorko on 1,25 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2020 lopussa 201 prosenttia (176) ja ilman siirtymäsääntöjä 166 prosenttia (142).

 

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Mandatum Life palautui maaliskuun lopun kuopasta nopeasti. Vaikka vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon laaja tulos jäi edelleen negatiiviseksi, oli huhti-kesäkuun vastaava luku jo 298 miljoonaa euroa positiivinen. Myös asiakkaiden sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt toipuivat maaliskuun lopusta ja sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoikin lähes 600 miljoonaa euroa huhti-kesäkuun aikana. Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo oli noin 88 prosenttia koko maksutulosta. Yhtiön vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla.

Henkilöstömme työskenteli etänä koko toisen kvartaalin ajan. Syyskuussa tapahtuu asteittaista paluuta toimistolle, mutta tarvittaessa meillä on hyvä valmius siirtyä ripeästi takaisin kokoaikaiseen etätyöhön.

Koronakriisi ei ole vielä ohi, vaan luo yhä suurta epävarmuutta markkinoihin. Näkyvyys siihen, miten maailmantalous kehittyy, on heikko. Vaikka taloudellinen ympäristö on vaikeasti arvioitavissa, on reagointikykymme hyvä.  Erinomainen palautumiskykymme maaliskuun lopun tilanteesta kertoo siitä, että kykenemme toimimaan vaikeissakin tilanteissa”, Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo. 

 

Mandatum Lifen avainluvut 1–6/2020

Maksutulo, omalla vastuulla: 498 miljoonaa euroa (529)

Tulos ennen veroja: 39 miljoonaa euroa (137)

Oman pääoman tuotto: -13,3 % (30,1)

Vakavaraisuussuhde: 201 % (176) ja ilman siirtymäsääntöjä 166 % (142)

Sijoitustoiminnan tuotto: -2,7 % (6,1) ja eriytetyn kannan osalta -2,3 % (4,5)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 581 (554)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

Tiedotetta korjattu 5.8.2020 klo 10:14: Mandatum Lifen vakavaraisuussuhteen vertailuluku (12/2019) on 176 %, ei 179 % kuten aiemmin kirjoitettiin.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset