Mandatum Life ja PROWLER.io kehittivät tekoälyteknologiaa hyödyntävän rahaston

13.2.2020

Mandatum Life tuo markkinoille PROWLER.io:n kanssa kehittämänsä Managed Futures Fund -sijoitusrahaston, jossa tekoäly tuottaa ennusteita ihmisen päätöksenteon tueksi.

Mandatum Lifen ja tekoäly-yhtiö PROWLER.io:n yhteistyössä kehittämän Managed Futures Fund -rahaston hyödyntämä tekoäly yhdistää todennäköisyysmallinnusta ja koneoppimista luodakseen parhaat ennusteet finanssimarkkinoiden kehityksestä.

Se poikkeaa perinteisistä kvantitatiivisista rahastoista, jotka pohjautuvat staattiseen mallintamiseen ja historialliseen dataan siten, että se hyödyntää ennusteita jatkuvasti päivittävää tekoälyä. Näin varmistetaan, että sijoituspäätökset pohjautuvat dynaamiseen analyysiin.

”Todennäköisyysmallinnuksen ja koneoppimisen yhdistäminen edustaa sijoitusalan uutta aikakautta. Olemme vakuuttuneita siitä, että jatkuvasti tehostuvilla markkinoilla tekoälyn hyödyntäminen ihmisen päätöksenteon tukena tulee tuomaan sijoittajille etua, ja olemme innoissamme, että saamme olla tämän muutoksen eturintamassa”, kommentoi Mandatum Lifen sijoitusratkaisuista vastaava johtaja Lauri Vaittinen.

Tekoäly kykenee käsittelemään suuria määriä dataa valtavalla nopeudella ihmiseen verrattuna, ilman inhimillisiä virheitä tai epäloogisia päätöksiä. Managed Futures Fund -rahastossa hyödynnetty tekoäly toimii salkunhoitajan valvonnassa, ja kaupat toteuttaa ihminen. Rahastolla on ennalta määritellyt toimintaperiaatteet ja -ehdot, jotka varmistavat, että toteutetut sijoituspäätökset pysyvät salkunhoitajan asettamien riskiparametrien sisällä.

PROWLER.ion tekoälyalustan tuottamien ennusteiden pohjalta luotu portfolio on osoittautunut laajassa testauksessa erittäin kilpailukykyiseksi suhteessa samankaltaisiin rahastoihin ja indekseihin. Se on erityisen kyvykäs hyötymään pitkän ja keskipitkän aikavälin trendeistä vaihtelevissa volatiliteettiympäristöissä.

”Rahasto palvelee erityisesti institutionaalisia sijoittajia, jotka tavoittelevat laajaa hajautusta eri omaisuusluokkiin ja hakevat tuottoa sekä nousu- että laskumarkkinoilla”, kertoo Vaittinen.

”On hienoa päästä osoittamaan, miten vahvasti monialainen tekoäly voi tukea finanssilaitosten menestystä normiksi muodostuneessa haastavassa markkinaympäristössä. Teknologiamme auttaa rahaston salkunhoitajia vähentämään lyhyen aikavälin heilahteluja ja tekemään vankkaan tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä tuottojen maksimoimiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä”, PROWLER.io:n toimitusjohtaja Vishal Chatrath sanoo.

Rahasto on aloittanut toimintansa 30.12.2019, ja se on toistaiseksi saatavilla ainoastaan instituutionaalisille sijoittajille. Rahaston siemensijoittajina toimii kaksi suurta institutionaalista sijoittajaa.

 

Lisätiedot:

Mandatum Life
Lauri Vaittinen, johtaja, sijoitusratkaisut, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, +358 50 382 1674
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, +358 40 728 1548


PROWLER.io
prowler@brunswickgroup.com, +44 20 7404 5959

 

PROWLER.io

PROWLER.io on Cambridgessa, Iso-Britanniassa toimiva tekoäly-yhtiö, joka kehittää työkaluja yritysten paremman päätöksenteon tueksi. PROWLER.io:n päätöksentekoalusta optimoi monimutkaisten, mutta yleisten, liiketoimintahaasteiden ratkaisuprosessin ja pystyy oppimaan helposti saatavilla olevan datan avulla, mukautumaan epävarmuuteen sekä toimimaan reaaliajassa. PROWLER.io on tutkimukseen perustuva yhtiö, joka 64 vertaisarvioidulla artikkelilla, 15 vireillä olevalla patentilla ja yli 45 tohtorin osaamisella rikkoo sovelletun koneoppimisen rajoja liiketoiminnassa.

Mandatum Life

Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Mandatum Life tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen kattavat vaurastumisen ja varautumisen palvelut. Palveluihin kuuluvat rahastot, sijoitussidonnaiset vakuutukset ja niihin liittyvä varainhoito, henkilövakuutukset ja yritysten eläke- ja palkitsemisratkaisut sekä niihin liittyvä konsultointi.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset