Mandatum-konsernin tulos 1–6/2021

4.8.2021

Vahva tulos ja voimakas kasvu ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Tämän tekstiosion luvut viittaavat Mandatum-konserniin, ellei toisin mainita.

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja tammi–kesäkuussa 2021 nousi 141 miljoonaan euroon (39). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 238 miljoonaan euroon (-90). Oman pääoman tuotto oli 28,9 prosenttia (-13,3). Mandatumin operatiivinen tulos (kustannusliikkeen ja varainhoidon tulos) nousi 17 miljoonaan euroon (10). Riskiliikkeen tulos oli 11 miljoonaa euroa (10).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 703 miljoonaan euroon (498). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 656 miljoonaa euroa (449).

Mandatumin sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–kesäkuussa 2021 oli 6,8 prosenttia (-2,7) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 2,4 prosenttia (-2,3).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli kesäkuun 2021 lopussa markkina-arvoin 4,6 miljardia euroa (4,4). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 0,8 miljardia euroa (1,0).

Mandatumin sijoitussidonnainen vastuuvelka ja muut hallinnoitavana olevat asiakasvarat kasvoivat 1,2 miljardia euroa 10,4 miljardiin euroon (9,2) kesäkuun lopussa noin 400 miljoonan euron nettorahavirran ja positiivisen markkinakehityksen ansiosta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni toisen vuosineljänneksen suunnitelman mukaisesti ja oli kesäkuun 2021 lopussa 3,3 miljardia euroa (3,5). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 97 miljoonaa euroa 1,8 miljardiin euroon.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 220 miljoonalla eurolla (218). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2021 sekä vuosien 2022 ja 2023 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Mandatum Lifen diskonttokorkoa vuodelle 2024 alennettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,5 prosenttiin, jolla oli 31 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus. Toisella neljänneksellä vuoden 2024 diskonttokorkoa alennettiin edelleen 1,0 prosenttiin, jolla oli puolestaan 8 miljoonan euron suuruinen negatiivinen tulosvaikutus. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2021 lopussa 209 % (188 12/2020) ja ilman siirtymäsääntöjä 182 % (159 12/2020).

 

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Mandatum ylsi erinomaiseen tulokseen ja kovaan kasvuun vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Nettorahavirtamme kehittyi erittäin positiivisesti, joka yhdessä suotuisan sijoitusmarkkinan kanssa kasvatti sijoitussidonnaisen vastuuvelan ja muiden hallinnoitavien asiakasvarojen määrän yli 10 miljardin euron.

Kasvua tapahtui laajasti kaikissa segmenteissä, institutionaalisista asiakkaista yksityishenkilöihin. Se kertoo siitä, että asiakkaat ovat ottaneet ainutlaatuisen kanssasijoittamisen mallimme omakseen.

Myös työmme tulevaisuuden kasvun eteen konkretisoitui ensimmäisellä vuosipuoliskolla monella tapaa. Mandatum-konsernin rakennejärjestely, jossa Mandatum Asset Managementiin keskitetään Sampo-konsernin omaisuudenhoitoa, vahvistaa kanssasijoittamisen strategiaamme entisestään. Lisäksi ostimme Nordhavenin osakekannustimiin liittyvän liiketoiminnan, ja Mandatum Asset Management ilmoitti heinäkuun ensimmäisenä päivänä allekirjoittaneensa sopimuksen Trevianin kiinteistörahastoliiketoiminnan ostamisesta.”

Mandatum-konsernin avainluvut 1–6/2021

Maksutulo, omalla vastuulla: 703 miljoonaa euroa (498)

Tulos ennen veroja: 141 miljoonaa euroa (39)

Oman pääoman tuotto: 28,9 % (-13,3)

Vakavaraisuussuhde: 209 % (188 12/2020) ja ilman siirtymäsääntöjä 182 % (159 12/2020)

Sijoitustoiminnan tuotto: 6,8 % (-2,7) ja eriytetyn kannan osalta 2,4 % (-2,3)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 563 (581)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Mandatum-konserni
Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Asset Management Oy. Mandatum Life kuuluu Suomen johtaviin henkivakuutusyhtiöihin ja toimii myös Baltiassa. Mandatum Asset Management hallinnoi Mandatum Lifen sijoitussidonnaista varallisuutta sekä tarjoaa asiakkailleen täyden valtakirjan varainhoidon palveluita ja konsultatiivista varainhoitoa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset