Mandatum-konsernin tulos 1–3/2021

5.5.2021

Mandatum-konsernin tulos 1–3/2021

Hyvä tulos ja vahva vakavaraisuusasema ensimmäisellä kvartaalilla.

Mandatum-konsernin tulos ennen veroja tammi–maaliskuussa 2021 nousi 76 miljoonaan euroon (-16).  Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 108 miljoonaa euroa (-323). Oman pääoman tuotto oli 27,2 prosenttia (-105,2). Kustannusliikkeen tulos nousi tammi–maaliskuussa 8 miljoonaan euroon (6). Riskiliikkeen tulos oli 6 miljoonaa euroa (5).

Omalla vastuulla oleva maksutulo oli 269 miljoonaa euroa (287). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 201 miljoonaa euroa (224).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–maaliskuussa 2021 oli 3,5 prosenttia (-8,7) ja eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin samalla ajanjaksolla 1,0 prosenttia (-6,6).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli maaliskuun 2021 lopussa markkina-arvoin 4,5 miljardia euroa (4,2). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 0,9 miljardia euroa (0,9).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli maaliskuun 2021 lopussa 12,7 miljardia euroa (12,3). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 9,2 miljardia euroa (8,8), eli 72 prosenttia (72) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni tammi–maaliskuussa suunnitelman mukaisesti ja oli kvartaalin lopussa 3,4 miljardia euroa (3,5). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät maaliskuun 2021 loppuun mennessä 50 miljoonaa euroa 1,8 miljardiin euroon (1,9).

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 232 miljoonalla eurolla (218). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2021 sekä vuosien 2022 ja 2023 diskonttokorko on 0,25 prosenttia, ja vuoden 2024 1,5 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen oli varattu 221 miljoonaa euroa (232).

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli maaliskuun 2021 lopussa 200 % (188 12/2020) ja ilman siirtymäsääntöjä 173 % (159 12/2020)

 

Mandatum-konsernin avainluvut 1–3/2021

Maksutulo, omalla vastuulla: 269 miljoonaa euroa (287)

Tulos ennen veroja: 76 miljoonaa euroa (-16)

Oman pääoman tuotto: 27,2 % (-105,2)

Vakavaraisuussuhde: 200 % (188 12/2020) ja ilman siirtymäsääntöjä 173 % (159 12/2020)

Sijoitustoiminnan tuotto: 3,5 % (-8,7) ja eriytetyn kannan osalta 1,0 % (-6,6)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 563 (578)

Mandatumin tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Mandatum-konserni
Mandatum Holding Oy:hyn kuuluvat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Omaisuudenhoito Oy. Mandatum Life kuuluu Suomen johtaviin henkivakuutusyhtiöihin ja toimii myös Baltiassa. Mandatum Omaisuudenhoito hallinnoi Mandatum Lifen sijoitussidonnaista varallisuutta sekä tarjoaa asiakkailleen täyden valtakirjan varainhoidon palveluita ja konsultatiivista varainhoitoa.

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset