WWF Suomi ja Mandatum Life julkaisivat oppaan sijoitusten ilmastovastuullisuuden edistämiseksi

16.1.2018

WWF Suomi ja Mandatum Life haluavat lisätä sijoittajien tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa ja julkaisivat oppaan yhteistyössä Sitran kanssa sen edistämiseksi. Yrityksillä on keskeinen rooli ympäristön kannalta kriittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja siksi sijoitusvarallisuutta on ohjattava yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kestävää sijoitustoimintaa tukevan oppaan tavoite on kannustaa kaupunkeja, kuntia, säätiöitä, yliopistoja ja muita varainhoitopalveluja käyttäviä tahoja ottamaan ilmastonmuutoksen hillitseminen huomioon sijoituspolitiikassaan. Opas kertoo ilmastonmuutokseen liittyvistä sijoitusriskeistä ja auttaa sijoittajia vähentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä omat sijoitustavoitteet huomioiden.

“Jotta voimme ratkaista aikamme pahimmat ympäristökriisit, valtavien pääomavirtojen täytyy kääntyä kohti kestäviä ja vähähiilisiä sektoreita. Iso virtaus saadaan aikaan tuomalla yhteen pienet purot ja tämä potentiaali tulee täysimääräisesti hyödyntää. Jokainen sijoitussalkku, suuri ja pieni, on osaratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Kun sijoittajat näkevät ilmastonmuutoksen liiketoimintariskinä, se vaikuttaa suoraan yrityksen menestysedellytyksiin. Sijoittajalle ilmastonmuutokseen varautuminen on järkevää riskienhallintaa, paremman tuotto-riski-suhteen saavuttamista ja ennen kaikkea epävarmuuden poistamista. Markkinoilta löytyy vaihtoehtoja, joilla tavoitellaan yleistä markkinakehitystä vastaavaa tuottoa huomattavasti pienemmillä päästöillä”, sanoo Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke.

Opas on osa Mandatum Life ja WWF Suomen helmikuussa 2017 aloittamaa yhteistyötä, joka tähtää vastuullisen sijoittamisen edistämiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle. Opas on tuotettu yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa.

Tutustu: Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan: riskeistä mahdollisuuksiin

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. www.wwf.fi

Mandatum Life on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Osana Portfolio Decarbonisation Coalition -sijoittajaverkostoa Mandatum Life on sitoutunut pyrkimyksiin pienentää sijoitusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. www.mandatumlife.fi. 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tunnistanut ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen keskeiseksi tulevaisuutta muovaavaksi megatrendiksi, joka koskettaa niin yhteiskuntia, yrityksiä kuin sijoittajiakin. Tulevaisuustalo Sitra on tuottanut sijoittajayleisölle tarkoitettuja selvityksiä ja tietoa ilmastoriskeistä.

Lisätietoja:
WWF Suomi
ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, p. 050 591 3072, kaarina.kolle@wwf.fi

Mandatum Life
Carolus Reincke, seniorisalkunhoitaja, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset