Sijoitustoiminnan tuotot hyvän tuloksen takana

7.2.2018

Mandatum Lifen tulos vuodelta 2017 kasvoi, mutta maksutulo jäi edellisvuoden tasosta.

Mandatum Life -konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2017 oli 236 miljoonaa euroa (210). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 188 miljoonaa euroa (232). Hyvä tulos on pääosin seurausta erittäin hyvästä sijoitustoiminnan tuotosta. Sijoitustoiminnan tuotto, muun kuin eriytetyn vakuutuskannan osalta, oli 6,5 prosenttia (7,2). Eriytetyn vakuutuskannan osalta sijoitustuotto oli 1,8 prosenttia (4,7). Riskiliikkeen tulos oli 35 miljoonaa euroa (31) ja kustannusliikkeen oli 33 miljoonaa euroa (26).

Omalla vastuulla oleva maksutulo oli 960 miljoonaa euroa (1 116). Sijoitussidonnainen maksutulo oli 850 miljoonaa euroa (973).

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka kasvoi 11,6 miljardiin euroon (11,3). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka nousi vuoden 2017 lopussa 7,1 miljardiin euroon (6,4), mikä on kaikkien aikojen korkein taso. Laskuperustekorkoinen kanta supistui suunnitellun mukaisesti ja oli 4,6 miljardia euroa (4,8) vuoden päätteeksi. Laskuperustekorkoiseen kantaan sisältyy alkuperäisen kannan osalta korkotäydennyksiä 325 miljoonaa euroa (273) ja eriytetyn kannan osalta 261 miljoonaa euroa (275).

Danske Bankille myytävän vakuutuskannan arvonmääritys valmistui kesäkuussa 2017. Kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Mandatum Life ja Danske Bank ovat sopineet siirtymäajan asiamiesyhteistyön jatkumisesta, jolla turvataan nykyisten asiakkaiden palveluiden jatkuminen muuttumattomana kannansiirtoon asti. Asiakkaiden näkökulmasta palvelut säilyvät siirtymäajan ennallaan.

Vuonna 2017 Mandatum Life maksoi eläkettä 66 000 eläkeläiselle yhteensä 402 miljoonaa euroa. Muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 50 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti:

”Viime vuosi oli Mandatum Lifelle onnistunut. Sijoitustoiminnan tulos nousi jo kuudetta vuotta peräkkäin erinomaiseksi. Sen taustalla oli erityisesti osakkeiden poikkeuksellisen hyvä tuotto. Kustannusliikkeen ja riskiliikkeen tulokset ylsivät molemmat yhtiön historian korkeimmiksi. Vahvan tuloksen seurauksena myös vakavaraisuusasemamme vahvistui entisestään.  

Kokonaisuutena oma myyntimme suoriutui vuodesta hyvin, vaikka maksutulo jäikin edellisvuoden tasosta. Myyntikanaviemme resursseista merkittävä osa kului useiden eri regulaatiomuutosten läpiviemiseen.

Varainhoitotoiminnon osalta ns. kanssasijoittamisen mallia laajennettiin koskemaan entistä laajempaa joukkoa sijoitusinstrumentteja ja asiakaskuntaa. Kanssasijoitusstrategia tarkoittaa, että sijoitamme kohteisiin, jotka ovat osa Mandatum Lifen sekä kumppaniemme menestyksekästä oman taseen sijoitustoimintaa. Syyskuussa 2017 ilmoitimme liiketoimintakaupasta, jossa Mandatum Life ostaa Fourtonin keskieurooppalaisiin yhtiöihin sijoittavat rahastot ja pääsemme yhdistämään kaksi kansainvälisesti menestynyttä tiimiä yhdeksi huippuosaamisen keskittymäksi.

Vuonna 2017 94 prosenttia henkilöstöstämme koki työskentelevänsä erittäin hyvässä työpaikassa. Uskomme, että hyvä työntekijäkokemus tuottaa hyvää asiakaskokemusta. Mandatum Lifessa asiakaskokemaa kehitetään määrätietoisesti ja onnistuimme vuoden aikana parantamaan asiakastyytyväisyyttä kaikilla osa-alueilla. Jatkoimme myös investointeja digitaalisiin palveluihin ja toimme ML Rahat -mobiilipalvelun sekä Palkkiorahastojen jäsenille että lisäeläkkeen saajille. Nämä lähtökohdat luovat hyvät valmiudet vuoteen 2018.”

Avainluvut 2017
Maksutulo, omalla vastuulla: 960 milj. € (1 116)
Tulos ennen veroja: 236 milj. € (210)
Oman pääoman tuotto: 13,3 % (15,9)
Vakavaraisuussuhde: 182 % (160)
Sijoitustoiminnan tuotto: 6,5 % (7,2) ja eriytetyn kannan osalta 1,8 % (4,7)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 525 (543)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset