Mandatum Lifen tulos 1-9/2018

7.11.2018

Mandatum Lifen tulos ennen veroja vahvistui 385 miljoonaan euroon (180) tammi-syyskuussa 2018. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 232 miljoonaa euroa (163).Oman pääoman tuotto oli 22,5 prosenttia (15,6). Käyvän arvon rahasto oli syyskuun 2018 lopussa 522 miljoonaa euroa (599). Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat 196 miljoonaa euroa (310) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 130 miljoonaa euroa (335).

Kustannusliikkeen tulos oli 20 miljoonaa euroa (21) ja riskiliikkeen tulos 15 miljoonaa euroa (21). Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli vuoden 2018 tammi-syyskuussa 681 miljoonaa euroa (630). Mandatum Life maksoi 25.9.2018 lisäosinkoa 150 miljoonaa euroa Sampo Oyj:lle.

Syyskuun 2018 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,0 miljardia euroa (6,3), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,2 miljardin euron (7,1) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.9.2018 markkina-arvoin 4,9 miljardia euroa (5,2). Tästä 47 prosenttia (42) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 10 prosenttia (16) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (28) osakkeisiin ja 14 prosenttia (13) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-syyskuussa 2018 oli 1,4 prosenttia (5,7).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,1), josta 78 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 4 prosenttia (6) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (11) osakkeisiin ja 6 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-syyskuussa 2018 oli 0,0 prosenttia (1,8).

Mandatum Lifen vastuuvelka 30.9.2018 oli 11,5 miljardia euroa (11,6). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuoden 2018 tammi-syyskuussa 4,3 miljardiin euroon (4,6). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2018 tammi-syyskuussa 174 miljoonaa euroa 2,5 miljardiin euroon (2,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 7,2 miljardiin euroon (7,1) ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 63 prosenttia (61) koko vastuuvelasta.

Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa alhaisen korkotason vuoksi kokonaisuudessaan 261 miljoonalla eurolla (325). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko loppuvuodelle 2018 sekä vuosille 2019 ja 2020 on 0,25 prosenttia. Korko vuodelle 2021 on 2,50 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ei tehty korkotäydennyksiä.


Avainluvut 1-9/2018
Maksutulo, omalla vastuulla: 681 miljoonaa euroa (630)
Tulos ennen veroja: 385 miljoonaa euroa (180)
Oman pääoman tuotto: 22,5 % (15,6)
Vakavaraisuussuhde: siirtymäsäännöillä 187 % (12/2017: 182) ja ilman siirtymäsääntöjä 141 % (12/2017: 127)
Sijoitusomaisuuden tuotto: 1,4 % (5,7) ja eriytetyn kannan osalta 0,0 % (1,8)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 529 (526)

 

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Lisätiedot:
Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
Jukka Kurki, talousjohtaja, jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548