Mandatum Lifen tulos 1-6/2018

8.8.2018

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli 313 miljoonaa euroa (116) tammi-kesäkuussa 2018. Lukuun sisältyy Danske Bankin kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen liittyvä 197 miljoonan euron erä.

Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 185 miljoonaan euroon (111). Oman pääoman tuotto oli 25,9 prosenttia (15,6). Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13 miljoonaa euroa (14). Riskiliikkeen tulos oli 10 miljoonaa euroa (15). Mandatum Lifen omalla vastuulla oleva maksutulo vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kasvoi erinomaisen myynnin ja asiakaskysynnän seurauksena 25 prosenttia 528 miljoonaan euroon (423).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus oli kesäkuun 2018 lopussa markkina-arvoin 6,1 miljardia euroa (6,3), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,1 miljardin euron (7,1) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.6.2018 markkina-arvoin 5,0 miljardia euroa (5,2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-kesäkuussa 2018 oli 0,4 prosenttia (4,6). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,1). Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-kesäkuussa 2018 oli -0,5 prosenttia (0,9).

Mandatum Lifen vastuuvelka kokonaisuudessaan oli 30.6.2018 11,5 miljardia euroa (11,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,1 miljardia euroa (7,1). Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 62 prosenttia (61) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 lopussa 4,4 miljardia euroa (4,6). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 118 miljoonaa euroa 2,5 miljardiin euroon tammi-kesäkuussa 2018.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 284 miljoonalla eurolla (325). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuoden 2018, 2019 ja 2020 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuodelle 2021 diskonttokorkoa alennettiin vuoden 2018 toisella neljänneksellä 0,25 prosenttiyksikköä 2,50 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Avainluvut 1-6/2018

Maksutulo, omalla vastuulla: 528 milj. € (423)
Tulos ennen veroja: 313 milj. € (116)
Oman pääoman tuotto: 25,9 % (15,6)
Vakavaraisuussuhde: siirtymäsäännöillä 194 % (12/2017: 182) ja ilman siirtymäsääntöjä 145 % (12/2017: 127)
Sijoitusomaisuuden tuotto: 0,4 % (4,6) ja eriytetyn kannan osalta -0,5 % (0,9)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 529 (528)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

Tiedotetta korjattu klo 12.00: toisessa kappaleessa viitattiin ensimmäiseen vuosineljännekseen, korjattu ensimmäiseksi vuosipuoliskoksi.