Mandatum Lifen tulos 1-3/2018

9.5.2018

Mandatum Lifen tulos ennen veroja nousi 73 miljoonaan euroon (54) tammi-maaliskuussa 2018. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski -19 miljoonaan euroon (85). Oman pääoman tuotto oli -5,8 prosenttia (24,3). Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 miljoonaa euroa (8). Riskiliikkeen tulos oli 5 miljoonaa euroa (8). Mandatum Lifen omalla vastuulla oleva maksutulo vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 243 miljoonaan euroon (229).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus oli maaliskuun 2018 lopussa markkina-arvoin 6,0 miljardia euroa (6,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,9 miljardin euron (7,2) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2018 markkina-arvoin 4,9 miljardia euroa (5,2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2018 oli -0.7 prosenttia (2,6). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,1). Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2018 oli -0,7 prosenttia (0,9).

Mandatum Lifen vastuuvelka kokonaisuudessaan oli 31.3.2018 11,4 miljardia euroa (11,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka supistui 6,9 miljardiin euroon (7,1) vastuuvelan katteena olevan omaisuuden markkina-arvojen laskettua. Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 61 prosenttia (58) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen 2018 lopussa 4,5 miljardia euroa (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 64 miljoonaa euroa 2,6 miljardiin euroon tammi-maaliskuussa 2018.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 301 miljoonalla eurolla (325). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuoden 2018, 2019 ja 2020 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2021 puolestaan 2,75 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vastuuvelkaa ei vahvistettu lisää.

Avainluvut 1–3/2018
Maksutulo, omalla vastuulla: 243 milj. € (229)
Tulos ennen veroja: 73 milj. € (54)
Oman pääoman tuotto: -5,8 % (24,3)
Vakavaraisuussuhde: siirtymäsäännöillä 186 % (12/2017: 182) ja ilman siirtymäsääntöjä 135 % (12/2017: 127)
Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin: -0,7 % (2,6) ja eriytetyn kannan osalta -0,7 % (0,9)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 530 (532)


Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/tulos


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548