Mandatum Life tukee Ykkösketjuun-kampanjaa: Suomeen tarvitaan yritysvastuulaki

8.11.2018

Mandatum Life on liittynyt tukemaan Ykkösketjuun-kampanjaa, joka tähtää ihmisoikeuksia koskevan yritysvastuulain säätämiseen Suomessa. Laki velvoittaisi yrityksiä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Yritysvastuujärjestö Finnwatchin koordinoimassa kampanjassa korostetaan yritysten tärkeää roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajina. Uusi laki velvoittaisi yritykset toimimaan vastuullisesti myös Suomen rajojen ulkopuolella.

”Mandatum Lifen yksi tärkeimmistä yritysvastuutavoitteista on hyvien henkilöstökäytäntöjen edistäminen suomalaisessa työelämässä. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on työntekijöiden huomioimisen vähimmäisvaatimus. Kampanjan tukeminen on meille luonnollinen tapa vaikuttaa liiketoimintaympäristön kehitykseen”, yritysvastuusta vastaava johtaja Niina Riihelä toteaa.

Ykkösketjuun-kampanjassa on mukana yli 100 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa. Yritysvastuulaki on jo säädetty esimerkiksi Ranskassa ja Sveitsissä.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset