Mandatum Life liittyi FIBSin Monimuotoisuusverkostoon

31.1.2018

Mandatum Life on liittynyt yritysvastuuverkosto FIBS ry:n Monimuotoisuusverkostoon ja sitoutuu edistämään tasa-arvoista johtamista, yhdenvertaisia mahdollisuuksia työyhteisössä sekä viestimään tasapuolisuuteen liittyvistä tavoitteista ja saavutuksista.

Syrjimättömyyden ehkäiseminen työpaikalla on tärkeä osa tasa-arvoisen johtamisen kehittämistä, mutta monimuotoisuudessa on kyse myös osallistamisesta.

”Hyödyntämällä ihmisten erilaisia taustoja, osaamista ja ominaisuuksia luodaan innovatiivisempaa, oikeudenmukaisempaa ja välittävämpää työyhteisöä. Haluamme olla yksi Suomen parhaista työpaikoista. Siihen liittyy keskeisesti työntekijän kokemus oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisuuksista hyödyntää ammattitaitoaan. Olen ylpeä siitä, että jopa 92 % mandatumlifelaisista kokee, että meillä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta iästä, syntyperästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta”, sanoo Mandatum Lifen henkilöstöjohtaja Anna Berglind.

Sitoumuksen allekirjoittajia on Suomessa lähes 120. Ne sitoutuvat kehittämään johtamista ja palvelukäytäntöjä monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen:

  • Tarjoamalla yhdenvertaisia mahdollisuuksia
  • Tunnistamalla ja hyödyntämällä yksilöllistä osaamista ja tarpeita
  • Johtamalla oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia
  • Viestimällä tavoitteista ja saavutuksista

Lisätietoa Monimuotoisuusverkoston toiminnasta: www.fibsry.fi

Lisätiedot:
Anna Berglind, henkilöstöjohtaja, anna.berglind@mandatumlife.fi, p. 050 422 2105
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548