Voimakasta kasvua Mandatum Lifen vaihtoehtoisissa sijoituksissa

6.11.2017

Mandatum Lifen vaihtoehtoisiin sijoituksiin sijoitetut asiakasvarat ovat ylittäneet miljardin euron rajapyykin. Merkittäviä hankkeita ovat tällä hetkellä sijoitukset pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöihin, kansainvälisiin kiinteistöihin ja -lainoihin, sekä jatkuvat sijoitusohjelmat, jotka mahdollistavat räätälöidysti hajautetun vaihtoehtoisen sijoitussalkun.

Keväästä 2015 lähtien Mandatum Life on investoinut asiakkaille tarjottavaan vaihtoehtoisten sijoitusten valikoimaan voimakkaasti.

”Kasvu perustuu vahvaan erikoisosaamiseen, suuren sijoittajan markkina-asemaan sekä kanssasijoitusfilosofiaamme”, kommentoi Mandatum Lifen Sijoitusratkaisut-yksikön johtaja Lauri Vaittinen.

Pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöiden vähemmistöomistuksiin sijoittava hanke on kerännyt syksyn aikana yli 100 miljoonaa euroa. Sijoituksen kautta pääsee hyötymään alan hyvästä kannattavuudesta ja johtavien pääomarahastojen tekemästä sijoitustoiminnasta. ”Hankkeeseen kohdistuva suuri kysyntä on seurausta sijoitukselle maksettavasta etupainotteisesta kassavirrasta, mikä on pääomasijoittamiselle poikkeuksellista. Samaan aikaan varovaisuudelle on perusteita tässä omaisuusluokassa, sillä arvostuskertoimet ovat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla”, Vaittinen sanoo.

Vastaavasti kansainvälisiin kiinteistöihin sijoittava kohde ML Kansainväliset kiinteistöt I lähti liikkeelle syyskuun lopussa ja se on kerännyt 50 miljoonan euron edestä sijoitusvarallisuutta. Kiinteistösijoituksissa pohjoismaisten instituutiosijoittajien tarve kansainväliselle hajautukselle on suuri, sillä tyypillinen kiinteistösalkku on keskittynyt lähimarkkina-alueille.

Erityiskohteiden, kuten pääomasijoitusrahastojen, kansainvälisten kiinteistöjen ja -lainojen sekä vaihtoehtoisten korkosijoitusten valikoimaa hyödynnetään jatkuvien sijoitusohjelmien rakentamisessa. Ammattimaiset sijoittajat vaativat räätälöitävyyttä ja kustannustehokkuutta. Heidän palvelumallissaan yhdistyvät kohdevalinta, neuvonanto, likviditeetin ennakointi sekä raportointipalvelut.

Lisätiedot:
Lauri Vaittinen, Johtaja, Sijoitusratkaisut, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, p. 050 382 1674
Niina Riihelä, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

Mandatum Lifen vaihtoehtoisiin sijoituksiin ovat sijoittaneet pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa ei-kuluttaja-asemassa olevat sijoittajat ja erikseen luokitellut ammattimaiset asiakkaat, kuten eläkesäätiöt, muut säätiöt, suuryritykset ja yhdistykset, joiden sijoitusvarallisuus on huomattava sekä osakeyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitustoimintaa.

Tiedotetta täsmennetty julkaisun jälkeen ensimmäisessä kappaleessa: varat -termi muutettu asiakasvarat -termiksi.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset