Sijoitusten hiili-intensiteetti yleistä markkinaa selvästi pienempi

21.11.2017

Mandatum Life on mitannut toisen kerran hallinnoimiensa sijoitussidonnaisten varojen hiilijalanjäljen. Sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 685 828 CO2-tonnia, mikä on 66 prosenttia suhteessa markkinaindekseihin. Sijoitusten ilmastoriskin hallinta on yksi Mandatum Lifen vastuullisen sijoitustoiminnan painopisteitä.

Sijoitusten hiilijalanjälki mittaa sijoituskohteiden vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä, jota Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy on sitoutunut mittaamaan ja julkistamaan vuosittain osana YK:n Montréal Pledge -aloitetta.

Nyt raportoitavat tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia viime vuoden julkaistujen lukujen kanssa, sillä yhteistyökumppani ISS Ethix (ent. South Pole Group) on muuttanut mittaustapansa korkosijoitusten osalta. Jotta tämän vuoden tulokset ovat vertailukelpoisia viimevuotisten tulosten kanssa, on myös viime vuoden tuloksia laskettu uudelleen nykyistä laskentatapaa vastaavaksi.

Mittaustulokset (suluissa viime vuoden uudelleen lasketut luvut):

  • Sijoitusten hiilijalanjälki absoluuttisesti oli 685 828 CO2-tonnia (486 745)
  • Hiili-intensiteetti suhteessa vertailuindekseihin oli 66 prosenttia (56)
  • Osakesijoitusten hiili-intensiteetti suhteessa vertailuindekseihin oli 63 % (62)
  • Korkosijoitusten hiili-intensiteetti suhteessa vertailuindekseihin oli 67 % (54)

Sijoitusten hiilijalanjälki on noussut mittauksen kohteena olevan hallinnoitavan asiakasvarallisuuden lähes 40 prosentin kasvusta johtuen.

”Sijoitusten hiilijalanjäljen ja hiili-intensiteetin mittaamisen keskeinen tavoite on tunnistaa riskikeskittymiä ja puuttua niihin. Sijoitusten hiili-intensiteetti on laskenut 21:ssa sijoituskohteessa 27:stä. Vertailun kohteena olleissa markkinaindekseissä kehitys on ollut vieläkin nopeampaa. Tämä on ympäristön kannalta erinomainen kehitys”, sanoo allokaatioratkaisujen johtaja Carolus Reincke.

Näin mittaus tehtiin:

  • Mittaus tehtiin Mandatum Lifen hallinnoimalle sijoitusvarallisuudelle omien sijoituskorien, mandaattivarainhoidon ja sijoitusten hoitopalvelun osalta 30.6.2017 tilanteesta
  • Laskenta kattaa noin 90 prosenttia Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n hallinnoimasta sijoitussidonnaisesta sijoitusvarallisuudesta
  • Mittauksessa ei huomioitu konsultoivaa varainhoitoa tai indeksisijoituskoreja
  • Sijoitusten hiilijalanjälki mitattiin yhteistyössä ISS Ethixin kanssa
  • Sijoituskohteena olevien yhtiöiden hiilijalanjälki perustuu ISS Ethixin dataan vuoden 2016 lopun tilanteesta

Lisätiedot:
Carolus Reincke, Head of Multi-Asset Solutions, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548