Myytävän vakuutuskannan arvo määritetty

19.6.2017

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti 27.10.2016 käyttävänsä oikeuttaan myydä Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kautta myydyn vakuutuskantansa Danske Bankille tai sen osoittamalle taholle. Vakuutuskannan myynti liittyy Mandatum Lifen päätökseen olla jatkamatta jakelusopimustaan Danske Bankin kanssa 31.12.2016 lähtien. Sopimuksen mukaan Mandatum Lifella oli oikeus myydä Danske Bank Oyj:lle tämän Suomen palveluverkoston kautta myyty vakuutuskanta. Siirrettävän vakuutuskannan arvonmääritys on nyt tehty ulkopuolisten arvonmäärittäjien toimesta.

Arvonmääritysprosessin tuloksena vakuutuskannan arvo on 31.12.2016 tilanteen mukaisesti 334 miljoonaa euroa. Mandatum Life ja Danske Bank ovat sopineet, että lopullisesta myyntihinnasta vähennetään vuoden 2017 alun ja kannansiirron välillä syntyvä laskennallinen tulos. Laskennalliseksi tulokseksi on määritetty 18,1 miljoonaa euroa vuodelta 2017 ja 18,6 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Mandatum Lifen ja Danske Bankin sopimuksen mukaisesti ennen kannansiirtoa syntyvä varsinainen tulos jää Mandatum Lifelle. Siirtymäkaudelle solmittu Mandatum Lifen ja Danske Bankin välinen jakelusopimus jatkuu kannansiirron toteutumiseen asti.

Vakuutuskannan siirryttyä Mandatum Lifen tuloksen ennen veroja odotetaan alentuvan vuositasolla 20-25 miljoonaa euroa. Kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 aikana.

Mandatum Lifelle syntyy vakuutuskannan luovutuksesta vakuutuskannan arvon suuruinen myyntivoitto vähennettynä aiemmassa tekstikappaleessa mainituilla erillä. Myyntivoitosta tulee maksettavaksi verolainsäädännön mukainen vero. Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa myyntivoitosta vähennetään noin 75 miljoonan euron suuruinen goodwill-erän alaskirjaus. Kaupalla on positiivinen vaikutus Mandatum Lifen vakavaraisuuteen.

Kannansiirto koskee vain Danske Bankin pääosin yksityisasiakkaille myymiä vakuutuksia. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän. Kannansiirto ei edellytä sen kohteena olevilta asiakkailta toimenpiteitä.

 

Lisätiedot
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset