Muutos sijoituskohteiden riskiluokituksissa

15.12.2017

Vuoden alusta alkaen Mandatum Lifen sijoituskohteiden riskiluokat muuttuvat asteikosta 1-5 asteikkoon 1-7. Syy muutokselle on PRIIPS-asetus, jota sovelletaan vuoden alusta alkaen. Sijoituskohteisiin ei ole tehty muutoksia, jotka vaatisivat riskiluokkien muutoksia. Riskiluokituksen muutos ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

PRIIPS (Packaged retail and insurance-based investment products) on hanke, jonka tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voisivat valita sijoitustuotteensa selkeiden ja yhdenmukaisten tietojen pohjalta. Uuden asetuksen johdosta teemme sijoituskohteistamme jatkossa avaintietoasiakirjan, jossa on tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista.

Uudessa luokituksessa riskiluokka 1 kuvaa matalinta riskitasoa ja 7 korkeinta. Sijoituskohteen riskitaso kuvaa sijoituskohteen arvonvaihtelun voimakkuutta. Riskitason laskennassa huomioidaan sijoituskohteen markkinariskin lisäksi mahdollinen vastapuoliriski.

Lisätietoa PRIIPS-asetuksesta saat Finanssivalvonnan sivuilta sekä riskiluokkien muutoksesta Asiakaspalvelustamme, joka palvelee numerossa 0200 31100 (pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset