Mandatum Lifen tytäryhtiö Mandatum Life Baltic SE sivuliikkeeksi

13.10.2017

Mandatum Lifen tytäryhtiö Mandatum Life Baltic SE ilmoitti 8.5.2017 suunnittelevansa yhtiörakenteen muutosta ja sulautumista emoyhtiöönsä Suomessa. Täsmentyneen aikataulun myötä fuusio toteutetaan 30.11.2017 ja sen jälkeen Mandatum Lifen Viron, Latvian ja Liettuan toiminnoista tulee Mandatum Lifen sivuliikkeitä.

Yhtiörakenteen muutoksella haetaan Baltian liiketoimintojen parempaa kannattavuutta sekä yhteistyön tiivistämistä ja synergiahyötyjen vahvistamista eri maiden toimintojen kesken. Muutoksen nähdään myös lisäävän liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia Baltian maissa.

Mandatum Life Baltic SE:n henkilöstömäärä oli 97 ja maksutulo 29,5 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Hallinnoitava sijoitusvarallisuus oli 178 milj. euroa.

Yhtiörakenteen muuttumisella ei ole vaikutuksia olemassa oleviin vakuutussopimuksiin, vaan ne jatkuvat nykyisin ehdoin.

Baltian liiketoiminnat ovat olleet oma yhtiönsä, jonka kotipaikkana on ollut Viro. Latvian ja Liettuan toiminnot ovat jo toimineet Mandatum Life Baltic SE:n sivuliikkeinä. Yhtiörakennemuutoksen myötä myös Viron Mandatum Lifesta tulee Mandatum Lifen sivuliike.

Lisätiedot:
Mandatum Life Baltic SE
Sanna Rajaniemi, hallituksen puheenjohtaja, sanna.rajaniemi@mandatumlife.fi, p. 050 424 6655

Mandatum Life
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548