Mandatum Lifen tytäryhtiö Mandatum Life Baltic SE muuttaa yhtiörakennettaan

8.5.2017

Mandatum Lifen tytäryhtiö Mandatum Life Baltic SE suunnittelee muuttavansa yhtiörakennettaan ja sulautumista emoyhtiöönsä Suomessa. Viron, Latvian ja Liettuan toimistoista tulee vuoden lopussa Mandatum Lifen sivuliikkeitä. Yhtiörakenteen muutoksen odotetaan toteutuvan vuoden 2017 lopulla. Sulautuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää.

Yhtiörakenteen muutos mahdollistaisi Baltian liiketoimintojen paremman kannattavuuden sekä yhteistyön tiivistämisen ja synergiahyötyjen vahvistamisen eri maiden toimintojen kesken. Muutos myös lisäisi liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Yhtiörakenteen muuttumisella ei olisi vaikutuksia olemassa oleviin vakuutussopimuksiin, vaan ne jatkuvat nykyisin ehdoin.

Baltian liiketoiminnat ovat olleet oma yhtiönsä ja sen kotipaikkana on ollut Viro. Tähän asti Latvia ja Liettua ovat jo toimineet Mandatum Life Baltic SE:n sivuliikkeinä. Yhtiörakennemuutoksen myötä myös Virosta tulisi Mandatum Lifen sivuliike.

Lisätiedot:
Mandatum Life Baltic SE
Sanna Rajaniemi, hallituksen puheenjohtaja, sanna.rajaniemi@mandatumlife.fi, p. 050 424 6655


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset