Mandatum Lifen tulos Q1/2017

11.5.2017

Mandatum Lifen tulos ennen veroja tammi–maaliskuulta oli 54 miljoonaa euroa (53). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 85 miljoonaan euroon (-14).

Oman pääoman tuotto (RoE) oli 24,3 prosenttia (-4,4). Kustannusliikkeen tulos oli kaikkien aikojen paras ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 8 miljoonaa euroa (3). Riskiliikkeen tulos oli 8 miljoonaa euroa (5). Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo laski 229 miljoonaan euroon (244).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 97 miljoonaa euroa (78). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 213 miljoonaa euroa (-143). Käyvän arvon rahasto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 636 miljoonaan euroon (596).

Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,6 miljardia euroa (6,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,6 miljardin euron (6,5) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2017 markkina-arvoin 5,4 miljardia euroa (5,4). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 2,6 prosenttia (-0,1). Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2) ja kannan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin 0,9 prosenttia (0,7).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kokonaisuudessaan kasvoi 11,4 miljardiin euroon (11,3). Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi ennätykselliseen 6,6 miljardiin euroon (6,4) ensimmäisen vuosineljänneksen lopulle tultaessa ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 58 prosenttia (57) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli 4,8 miljardia euroa (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 54 miljoonaa euroa 2,8 miljardiin euroon tammi–maaliskuussa 2017.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 284 miljoonalla eurolla (273). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuoden 2017 ja 2018 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2019 korko puolestaan 1,25 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Avainluvut Q1/2017

Maksutulo, omalla vastuulla: 229 milj. € (244)
Tulos ennen veroja: 54 milj. € (53)
Oman pääoman tuotto: 24,3 % (-4,4)
Vakavaraisuussuhde: 181 % (12/2016: 160)
Sijoitustoiminnan tuotto: 2,6 % (-0,1) ja eriytetyn kannan osalta 0,9 % (0,7)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 532 (539)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset