Mandatum Lifen tulos 1–9 / 2017

2.11.2017

Mandatum Lifen tulos ennen veroja nousi 180 miljoonaan euroon (157) tammi–syyskuussa 2017. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski 163 miljoonaan euroon (193). Hyvän tuloksen ja vakavaraisuusaseman positiivisen kehityksen seurauksena Mandatum Life maksoi Sampo Oyj:lle 150 miljoonan euron lisäosingon 25.9.2017.

Oman pääoman tuotto (RoE) oli 15 prosenttia (18). Kustannusliikkeen tulos oli 21 miljoonaa euroa (17) ja riskiliikkeen tulos 21 miljoonaa euroa (15). Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli 630 miljoonaa euroa (669) tammi–syyskuussa.

Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,3 miljardia euroa (6,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,9 miljardin euron (6,5) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.9.2017 markkina-arvoin 5,2 miljardia euroa (5,4). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli tammi–syyskuussa 5,7 prosenttia (5,1). Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,2). Sen sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin tammi–syyskuussa oli 1,8 prosenttia (3,6).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 11,5 miljardia euroa (11,3) syyskuun lopussa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 6,9 miljardiin euroon (6,4) ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 60 prosenttia (56) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuoden 2017 tammi–syyskuussa 4,6 miljardiin euroon (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 170 miljoonaa euroa 2,7 miljardiin euroon.

Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa alhaisen korkotason vuoksi kokonaisuudessaan 325 miljoonalla eurolla (273). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokoroissa ei tapahtunut muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä 2017. Tästä johtuen vastuuvelasta purkautui 33 miljoonaa euroa. Vuosien 2017, 2018 ja 2019 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2020 puolestaan 1,00 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema on kehittynyt suotuisasti vuoden 2017 aikana. Vakavaraisuussuhde siirtymäsäännöt huomioiden oli syyskuun lopussa 193 prosenttia (160) ja ilman siirtymäsääntöjä 131 prosenttia (102).  

Avainluvut 1–9/2017

Maksutulo, omalla vastuulla: 630 milj. € (669)
Tulos ennen veroja: 180 milj. € (157)
Oman pääoman tuotto: 15 % (18)
Vakavaraisuussuhde: 193 % (12/2016: 160)
Sijoitustoiminnan tuotto: 5,7 % (5,1) ja eriytetyn kannan osalta 1,8 % (3,6)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 526 (543)       

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548                                               


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset