Mandatum Lifen Private Debt I ylimerkittiin

20.4.2017

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kysyntä markkinoilla kasvaa. Erityisen suurta suosiota nauttivat vaihtoehtoiset lainasijoitukset (private debt). Huhtikuusta 2016 maaliskuun 2017 loppuun asti myynnissä ollut ML Private Debt I -sijoituskori ylimerkittiin ennen myyntiajan loppumista. Sijoituskori saavutti maksimikokonsa 200 miljoonaa euroa. Mandatum Lifen vaihtoehtoiset korkosijoitukset ovat samana aikana keränneet yhteensä 500 miljoonan euron edestä sijoitusvarallisuutta.

”Vaihtoehtoisen korkosijoittamisen kysyntä on noussut matalan korkotason takia, sillä ne ovat pystyneet tarjoamaan houkuttelevaa tuottoa suhteessa riskiin. Toisaalta pankkien osuus yritysten rahoituksesta on ollut jo pitkään laskusuunnassa, mikä tekee tilanteesta järkevän kaikkien osapuolten kannalta”, sanoo Mandatum Lifen Sijoitusratkaisut-yksikön johtaja Lauri Vaittinen.

Private debt -sijoitusten piirteitä ovat usein korkea kassavirta, matala arvonvaihtelu ja keskipitkä sijoitushorisontti, yleensä vähintään viisi vuotta. Vaihtoehtoiset lainasijoitukset ovat korkosijoittajien suosiossa siitäkin syystä, että lainat ovat pääsääntöisesti rakenteeltaan vaihtuvakorkoisia.

”Suorat lainasijoitukset sopivat sijoittajille, jotka ovat valmiita pitämään sijoituksensa pidemmän aikaa, koska vastineeksi rajoitetusta likviditeetistä sijoittaja saa korvauksen eli ns. likviditeettipreemion. Lisäksi sijoitusten vaihtuvakorkoisuus on etu sijoittajalle, kun korkotasossa on nousupaineita ja joukkovelkakirjojen tuottotasot ovat erittäin matalalla”, Vaittinen jatkaa.

ML Private Debt I sijoittaa suurelta osin lainoihin, joihin Mandatum Life sijoittaa taseestaan.

”ML Private Debt I on konkreettinen esimerkki kanssasijoittamisesta. Yhdessä sijoittaminen mahdollistaa suuremmat sijoitusvolyymit, edullisemmat ehdot ja kaikin puolin toimivamman sijoitusprosessin”, Vaittinen sanoo.

Sijoituskorin avaintiedot

Sijoituskorin koko: 200 miljoonaa euroa
Sijoitushorisontti: 5–7 vuotta
Riskitaso: 4 (1–5)
Tuottotavoite: 8–10 % p.a. nettotuotto

Sijoituskoriin sijoittivat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ei-kuluttaja-asemassa olevat sijoittajat, eli osakeyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitustoimintaa, erikseen luokitellut ammattimaiset asiakkaat, säätiöt, suuryritykset ja yhdistykset, joiden sijoitusvarallisuus on huomattava.

Lisätiedot:

Lauri Vaittinen, Johtaja, Sijoitusratkaisut, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, p. 050 382 1674
Jussi Tanninen, Johtaja, Vaihtoehtoiset sijoitukset, jussi.tanninen@mandatumlife.fi, p. 040 563 1937
Niina Riihelä, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548