Mandatum Lifen Baltic SE:n yhtiörakennemuutos on toteutettu

30.11.2017

Mandatum Lifen tytäryhtiö Mandatum Life Baltic SE:n sulautuminen emoyhtiöönsä Suomessa on toteutettu. Viestimme yhtiörakenteen muutoksesta 13.10.2017. Yhtiörakennemuutoksen myötä Mandatum Lifen Viron, Latvian ja Liettuan toiminnoista on tullut Mandatum Lifen sivuliikkeitä.

Muutoksella haetaan Baltian liiketoimintojen parempaa kannattavuutta sekä yhteistyön tiivistämistä ja synergiahyötyjen vahvistamista eri maiden toimintojen kesken. Sen nähdään myös lisäävän liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia Baltian maissa.

Yhtiörakenteen muuttumisella ei ole vaikutuksia olemassa oleviin vakuutussopimuksiin, vaan ne jatkuvat nykyisin ehdoin.

Lisätiedot:
Sanna Rajaniemi, johtaja, sanna.rajaniemi@mandatumlife.fi, p. 050 424 6655
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548