Mandatum Life jälleen yksi Suomen parhaista työpaikoista 2017

10.2.2017

Mandatum Life on valittu yhdeksi Suomen parhaaksi työpaikaksi sijoittumalla Great Place to Work Institute Finlandin tutkimuksen keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 15.

”Olen todella iloinen tästä tuloksesta. Mandatum Life on ollut viimeiset seitsemän vuotta peräkkäin yksi Suomen parhaista työpaikoista. Henkilöstöön panostaminen on meille paitsi arvovalinta, myös järkevää liiketoimintaa. Vain tyytyväinen henkilöstö voi saada aikaan positiivista asiakaskokemusta. Yrityskulttuurimme perustuu hyvään johtamiseen, matalaan hierarkiaan sekä asiantuntijuuden arvostamiseen. Näemme tulevaisuuden Mandatum Lifen työpaikkana, jossa henkilöstön osaaminen ja innostus ovat vieläkin vahvempi voimavara liiketoimintamme kehittämisessä. Haluamme tuntea ylpeyttä työpaikastamme ja tehdä työtä, jolla on merkitys”, kommentoi Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta

"Mandatum Life nousee jälleen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Mandatum Life on toiminut seitsemän vuoden ajan toimialansa yhtenä suunnannäyttäjänä rakentamalla pitkäjänteisesti työntekijöilleen entistä parempaa työpaikkaa. Mandatum Lifen kulttuurista syntyy vahva tunne siitä, että henkilöstö on heille arvokasta ja heidän työkunnostaan halutaan pitää huolta moninaisin käytännöin. Kulttuuri on rakennettu arvojen mukaan ja arvot näkyvät vahvasti yli 400 työntekijän päivittäisessä toiminnassa", toteaa Great Place to Workin toimitusjohtaja Katriina Grönqvist.

Vuonna 2017 tutkimukseen osallistui yhteensä 151 organisaatiota. Sijoitus tutkimuksessa määräytyy henkilöstökyselyn sekä Great Place to Work Instituten asiantuntijoiden arvion perusteella. Henkilöstökyselyssä on yhteensä 58 väittämää ja ne jakautuvat viiteen osa-alueeseen: Uskottavuus, Kunnioitus, Oikeudenmukaisuus, Ylpeys ja Yhteishenki. Asiantuntija-arviossa perehdytään organisaation henkilöstökäytäntöihin, ja miten hyvin ne tukevat työntekijäkeskeisen henkilöstökulttuurin rakentumista.

Tulokset nousivat Kunnioituksessa ja Oikeudenmukaisuudessa

Tutkimuksen osa-alueiden kokonaispisteitä katsottaessa Mandatum Lifen tulokset nousivat viime vuoteen nähden erityisesti Kunnioituksessa ja Oikeudenmukaisuudessa. Kunnioituksen osa-alueelle luetaan työn resursointiin, johdon osoittamaan arvostukseen, työyhteisön henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen liittyvät väittämät. Oikeudenmukaisuuden osa-alueelle luetaan yhdenvertaisuuteen, tasapuoliseen kohteluun sekä tasa-arvoon liittyvät väittämät.

Poimintoja Mandatum Lifen tuloksista yleisesti:

  • Kokonaisuutena tämä on todella hyvä työpaikka: 92 % (2016: 92 %)
  • Johto on helposti lähestyttävissä ja heille on helppo puhua: 90 % (2016: 88 %)
  • Työpaikallani on ystävällinen ilmapiiri: 98 % (2016: 97 %)
  • Trust Index -kokonaispisteet (keskiarvo kaikista väittämistä): 85 % (2016: 84 %)
  • Vastausprosentti: 91 % (2016: 90 %)

Lisätiedot

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Anna Berglind, henkilöstöjohtaja, anna.berglind@mandatumlife.fi, p. 050 422 2105
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548