Innova ja VR Eläkesäätiö yhteistyöhön eläkesäätiön hallinnointipalveluista

6.9.2017

VR Eläkesäätiön hallinnointipalvelut siirtyvät Mandatum Lifen tytäryhtiö Innova Palvelut Oy:n hoitoon 1.1.2018 alkaen. VR Eläkesäätiö huolehtii 7 100 eläkkeensaajan ja 1 000 työsuhteessa olevan jäsenen lisäeläketurvasta.

VR Eläkesäätiö vastaa niiden VR-konsernin työntekijöiden lisäeläketurvasta, jotka olivat säätiön eläke-etujen piirissä sen sulkemishetkellä 1.7.1995. Innova tuottaa jatkossa VR Eläkesäätiölle vakuutustekniikan palvelut, kirjanpidon, eläkeneuvonnan ja eläkkeiden käsittelyn sekä maksatuksen. 

”Olen iloinen yhteistyöstä VR Eläkesäätiön kanssa ja siitä, että kokemukseemme muuttuvissa työeläkemarkkinaolosuhteissa luotetaan. Palvelemme eläkesäätiöitä niiden toiminnan kaikissa vaiheissa. Hallinnointipalveluiden lisäksi olemme kuluneen vuoden aikana investoineet digitaalisiin palveluihin ja avanneet eläkesäätiöasiakkaidemme käyttöön uusia palveluita verkkoon”, kommentoi Innovan toimitusjohtaja Jani Mikkola.

”Kumppanivalinnassamme ratkaisi Innovan kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia sekä kehittää jatkuvasti toimintaansa. Esimerkiksi vakuutettujen tiedot sisältävä verkkopalvelu tulee helpottamaan eläkesäätiön työtä jatkossa merkittävästi”, kommentoi VR Eläkesäätiön toimitusjohtaja Petteri Santalo.

Hallinnointipalveluiden siirto Innovan hoidettavaksi ei vaikuta VR Eläkesäätiön jäseninä olevien työntekijöiden ja eläkkeensaajien etuuksien saantioikeuksiin.

Lisätiedot
Innovan toimitusjohtaja Jani Mikkola, jani.mikkola@innova.fi, p. 050 577 9444
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

VR Eläkesäätiö
toimitusjohtaja Petteri Santalo, petteri.santalo@vr.fi, p. 040 86 22 400

 

Mandatum Lifen tytäryhtiö Innova Palvelut Oy on palkitsemisen ja eläkeasioiden ammattilainen. Innova vastaa kymmenien suomalaisten eläkesäätiöiden, -kassojen ja henkilöstörahastojen palveluista ja yhtiö on kehittänyt palkkausta ja palkitsemista noin 300 organisaatiossa.