Mandatum Lifen tutkimus: Suomalaiset arvioivat oman vakavan sairastumisen suurimmaksi riskiksi omalle taloudelleen

16.9.2016

Mandatum Life selvitti, minkälaisina riskinottajina suomalaiset pitävät itseään, mitä riskejä suomalaiset ajattelevat eniten ja mitkä asiat koetaan suurimmiksi riskeiksi oman talouden kannalta. Tutkimukseen vastasi 1005 suomalaista 15–79-vuotiasta henkilöä. 

Suomalaiset ajattelevat eniten omaan terveyteen liittyviä riskejä. Kysyttäessä minkälaisia riskejä vastaaja ajattelee eniten, oman terveyden mainitsi 28 % vastaajista. Läheisiin liittyviä riskejä ajattelee 23 % vastaajista ja perheen toimeentuloon liittyviä riskejä 15 % vastaajista. 

Suomalaiset arvioivat oman vakavan sairastumisen myös suurimmaksi riskiksi taloudelleen. Oman vakavan sairastumisen mainitsi yli neljännes kaikista vastaajista (28 %). Seuraavaksi mainittiin puolison vakava sairastuminen, menehtyminen, onnettomuus tai tapaturma (21 %). Itseen kohdistuvan vakavan onnettomuuden tai tapaturman mainitsi 15 % vastaajista ja oman tai puolison työttömyyden 13 % kaikista vastaajista.

”Oman terveyden merkitys korostuu vastauksissa selkeästi, erityisesti yli 50-vuotiailla vastaajilla ja yhden henkilön talouksissa. Lapsiperheissä puolestaan huolestuttaa eniten toisen huoltajan vakavan sairastuminen, menehtyminen, onnettomuus tai tapaturma. Oma terveys nousi reilusti ohi työhön liittyvän epävarmuuden: työssäkäyvistä 19 % koki työttömyyden suurimmaksi riskiksi omalle taloudelleen. Oman terveyden mainitsi 28 % työssäkäyvistä”, kertoo Mandatum Lifen kehityspäällikkö Ilkka Ylenius.

”Suomalaiset eivät vielä ole laajasti heränneet ymmärtämään puolison tai perheen pääelättäjän menehtymisen vakavia taloudellisia seurauksia. Tästä kertoo osaltaan myös henkivakuutusten määrä: kahdella kolmesta suomalaisesta kotitaloudesta ei ole vapaaehtoista henkivakuutusta kattamaan tulonmenetystä perheessä, jos toinen huoltajista menehtyisi”, Ylenius sanoo.

Tutkimuksessa puolet suomalaisista piti itseään järkevänä riskinottajana. Erittäin tai melko varovaiseksi riskinottajaksi itsensä arvioi kaksi viidestä tutkimukseen vastanneista (erittäin varovainen 7 % ja varovainen 32 %). Rohkea tai uhkarohkea riskinottaja sanoo olevan hieman yli kymmenes suomalaisista. Naiset vastasivat olevansa selkeästi varovaisempia riskinottajia miehiin verrattuna.

”Suurin osa suomalaisista pitää itseään järkevinä riskinottajina, mutta tulokset osoittavat, etteivät suomalaiset aina tunnista kuinka suuria riskejä he todellisuudessa oman taloutensa kohdalla ottavat. Esimerkiksi suomalaisten kotitalouksien keskimääräinen turvavaje henkivakuutusturvan osalta on 126 000 euroa”, Ylenius kertoo. 

Lisätiedot:
Niina Riihelä, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, puh. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset