Mandatum Lifen tulos 1–9 /2016

3.11.2016

Mandatum Lifen tulos ennen veroja nousi 157 miljoonaan euroon (132) tammi–syyskuussa 2016. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen kasvoi voimakkaasti 193 miljoonaan euroon (50).

Oman pääoman tuotto (RoE) nousi 18,0 prosenttiin (5,3). Kustannusliikkeen tulos laski 15 miljoonaan euroon (20) ja riskiliikkeen tulos oli 15 miljoonaa euroa (15).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo tammi–syyskuulta supistui 669 miljoonaan euroon (838). Heinä–syyskuussa maksutulo kuitenkin kasvoi 9 prosentilla 177 miljoonaan euroon. Mandatum Lifen markkinaosuus oli Suomessa 20,4 prosenttia (17,3).

Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuuden, pois lukien sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleva 6,1 miljardin euron (5,9) omaisuus, arvo oli syyskuun lopussa markkina-arvoin mitattuna 6,6 miljardia euroa (6,7). Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli markkina-arvoin 5,4 miljardia euroa (5,5). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli tammi–syyskuussa 5,1 prosenttia (3,7). Suomi-yhtiöstä vuonna 2014 siirtyneen eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2) ja kannan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin 3,6 prosenttia (2,3).

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka oli 10,9 miljardia euroa (10,9). Sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi yli 6 miljardiin euroon ollen 6,1 miljardia (5,9) syyskuun lopussa, mikä vastaa 56 prosenttia (54) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä pieneni 4,8 miljardiin euroon (5,0) tammi–syyskuussa 2016. Korkeamman laskuperustekoron vakuutuskannat (4,5 ja 3,5 prosenttia) pienenivät 165 miljoonalla eurolla 2,9 miljardiin euroon vastaavana aikana.

Mandatum Life on täydentänyt laskuperustekorkoista vastuuvelkaansa yhteensä 223 miljoonalla eurolla (244) matalan korkotason vuoksi. Luvussa ei ole huomioitu eriytettyyn kantaan liittyvää täydennystä. Vastuuvelan diskonttaamisessa käytetty korko vuodelle 2016 on 0,5 prosenttia, vuoden 2017 korko on 0,75 prosenttia ja vuoden 2018 korko 1,50 prosenttia. Eriytetyn kannan diskonttokorko on 0,75 prosenttia.  

Avainluvut 1–9/2016

Maksutulo, omalla vastuulla: 669 milj. € (838)
Tulos ennen veroja: 157 milj. € (132)
Oman pääoman tuotto: 18 % (5,3)
Vakavaraisuussuhde: 153 % (12/2015: 158 %)
Sijoitustoiminnan tuotto: 5,1 % (3,7) ja eriytetyn kannan osalta 3,6 % (2,3)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 543 (521)

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, p. 050 424 6630
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548