Mandatum Lifen omien sijoituskorien ja mandaattivarainhoidon hiilijalanjälki reilusti alle vertailuindeksien

1.12.2016

Mandatum Life on mitannut hallinnoimiensa sijoitussidonnaisten osake- ja korkosijoituskoriensa sekä mandaattivarainhoitopalvelunsa hiilijalanjäljen. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyy samalla YK:n Montréal Pledge -aloitteeseen ja julkistaa jatkossa sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

Sijoitusten hiilijalanjälki mittaa sijoituskohteiden vuosittaisia kasvihuonepäästöjä. Mandatum Lifen sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 1 399 896 CO2-tonnia (tCO2), mikä on 22 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin. Tulokseen vaikuttaa myönteisesti korkosijoitusten suhteellisen pieni hiilijalanjälki vertailuindekseihin nähden. Osakesijoituskorien yhteenlaskettu hiilijalanjälki oli 62 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin.

”Kasvihuonepäästöt ovat riski sijoittajalle. Voidaksemme seurata ja ymmärtää sijoituksiimme vaikuttavia riskejä kokonaisvaltaisesti, on hiilijalanjäljen mittaaminen välttämätöntä. Tarkastelemme sijoitustemme hiilijalanjälkeä absoluuttisesti (tCO2), mutta myös suhteessa yleiseen markkinaan, joka on konkreettisin tapa seurata hiilijalanjälkemme kehittymistä”, kommentoi Mandatum Lifen seniorisalkunhoitaja Carolus Reincke

Hiilijalanjäljen mittaamisen yhteydessä Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy on päättänyt liittyä PRI:n ja YK:n tukemaan Montréal Pledge -aloitteeseen, jossa sijoittajat sitoutuvat mittaamaan ja raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

”Montréal Pledge -aloitteen allekirjoittaminen on luonteva seuraava askel YK:n Portfolio Decarbonization Coalition -verkostoon liittymisen jälkeen syyskuussa 2015. Suurena sijoittajana meillä on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa. Ohjaamalla sijoitusvarallisuutta vähäpäästöisempiin yhtiöihin teemme sekä järkevää sijoitustoimintaa että kannustamme osaltamme toimintaympäristöä, jossa vastuullisempi liiketoiminta menestyy”, kommentoi Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Näin mittaus tehtiin:

  • Mittaus tehtiin Mandatum Lifen hallinnoimalle sijoitusvarallisuudelle omien sijoituskorien, mandaattivarainhoidon ja sijoitusten hoitopalvelun osalta 30.9.2016 tilanteesta
  • Laskenta kattaa noin 80 prosenttia Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n hallinnoimasta sijoitussidonnaisesta sijoitusvarallisuudesta
  • Mittauksessa ei huomioitu konsultoivaa varainhoitoa tai indeksisijoituskoreja
  • Sijoitusten hiilijalanjälki mitattiin yhteistyössä South Pole Groupin kanssa
  • Sijoituskohteena olevien yhtiöiden hiilijalanjälki perustuu South Pole Groupin dataan vuoden 2015 lopun tilanteesta

Lisätiedot
Carolus Reincke, seniorisalkunhoitaja, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

Tiedotetta täsmennetty julkaisun jälkeen. Laskenta kattaa 80 prosenttia Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n, ei Mandatum Lifen, hallinnoimasta sijoitussidonnaisesta sijoitusvarallisuudesta.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset