Mandatum Lifen ja Danske Bankin jakeluyhteistyö päättyy

20.10.2016

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) on päättänyt olla jatkamatta vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kanssa. Sampo Oyj:n myydessä pankkitoimintansa Danske Bank A/S:lle vuoden 2007 alussa Sampo Pankki (nykyään Danske Bank Oyj) ja henkivakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo (nykyään Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) allekirjoittivat sopimuksen, joka takasi Henki-Sammolle yksinoikeuden myydä henki- ja eläkevakuutustuotteittaan Sampo Pankin jakeluverkostossa Suomessa.

Nykyisenlainen jakeluyhteistyö päättyy sopimuksen mukaisesti 31.12.2016. Sopimus takaa Mandatum Lifelle oikeuden myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Mandatum Life päättää lokakuun 2016 loppuun mennessä, käyttääkö se tätä oikeutta.

Mikäli Mandatum Life myy vakuutuskannan, aloitetaan edellä mainitun sopimuksen mukainen arvonmääritys ja kannansiirron suunnittelu. Arvonmääritys kestää arviolta vuoden 2017 kesään ja kannansiirron arvioidaan tapahtuvan saman vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän.

”Olemme saaneet tehdä Danske Bankin kanssa pitkää ja tuloksellista yhteistyötä jo kymmenen vuotta. On koko ajan ollut selvää, että suomalaisten tarve taloudelliseen varautumiseen on suuri. Olenkin iloinen, että olemme pystyneet tarjoamaan siihen keinoja yhdessä Danske Bankin kanssa. Varautumisen tarve ei ole kadonnut, mutta jatkamme tätä työtä nyt omaan strategiaamme keskittyen”, kommentoi Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Vakuutuskannassa oli vuoden 2015 lopussa noin 151 000 sopimusta, vastuuvelan oltua yhteensä 3 miljardia euroa. Kannan yhteenlaskettu maksutulo vuonna 2015 oli 453 miljoonaa euroa. Vakuutuskanta koostuu pääosin sijoitussidonnaisista sopimuksista ja lainaturvasopimuksista.  Laskuperustekorollisten sopimusten vastuuvelka oli 212 miljoonaa euroa. 

Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Lisätiedot:

Mandatum Life
Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Niina Riihelä, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, puh. 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset