Mandatum Life jälleen yksi Suomen parhaista työpaikoista 2016

12.2.2016

Mandatum Life on valittu vuonna 2016 yhdeksi Suomen parhaaksi työpaikaksi jo kuudetta vuotta peräkkäin. Yhtiö sijoittui Great Place to Work Institute Finlandin tutkimuksen yleisessä sarjassa sijalle 16.

”Tutkimuksen jokaisella osa-alueella oli parannusta aiempaan vuoteen nähden ja henkilöstön tyytyväisyys on ennätyskorkealla tasolla. Olemme asettaneet yhdeksi yhtiön pitkäaikaiseksi liiketoimintatavoitteeksi säilyttää Mandatum Life todella hyvänä työpaikkana. Henkilöstöön investointi on investointi yhtiön menestykseen ja myös yksi yritysvastuumme kulmakiviä”, kommentoi toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

"Hyvä työtyytyväisyys perustuu systemaattisiin panostuksiin, joita olemme tehneet yrityskulttuurin eteen esimerkiksi edistämällä ja tukemalla hyvää johtamista. Henkilöstöstämme 92 prosenttia arvioi Mandatum Lifen todella hyväksi työpaikaksi ja samoin 92 prosenttia on ylpeä kertoessaan muille työskentelevänsä täällä. Nämä luvut ovat lähes 500 henkilön finanssiyritykselle myös valtavan suuri rekrytointivaltti”, Niemisvirta jatkaa.

"Mandatum Life on pitkäjänteisen kehitystyönsä ansiosta jo kuudetta kertaa yksi Suomen parhaista työpaikoista. Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen tulokset osoittavat, että kehittynyt yrityskulttuuri ja tulevaisuuteen suuntaava johtaminen ovat keskeisiä kilpailutekijöitä jo vuosia jatkuneessa haastavassa markkinatilanteessa. Mandatum Lifen yrityskulttuurissa työntekijät kokevat johdon helposti lähestyttäväksi ja työntekijöitä osallistetaan monin eri johtamiskäytäntein organisaation kehittämiseen. Olemme erittäin ylpeitä, että Mandatum Life jatkaa menestystä keskisuurten sarjan suurimpana organisaationa ja toimii näin alansa suunnannäyttäjänä hyvän työpaikan rakentamisessa”, sanoo Great Place to Work Institute Finlandin konsultti Sonja Hilvo.

Vuonna 2016 tutkimukseen osallistui yhteensä 156 organisaatiota. Sijoitus tutkimuksessa määräytyy henkilöstökyselyn sekä Great Place to Work Instituten asiantuntijoiden arvion perusteella. Henkilöstökyselyssä on yhteensä 58 väittämää ja ne jakautuvat viiteen osa-alueeseen: Uskottavuus, Kunnioitus, Oikeudenmukaisuus, Ylpeys ja Yhteishenki. Asiantuntija-arviossa perehdytään organisaation henkilöstökäytäntöihin, ja miten hyvin ne tukevat työntekijäkeskeisen henkilöstökulttuurin rakentumista.

Muutamia poimintoja Mandatum Lifen tuloksista:

  • Kokonaisarvio viihtyvyydestä1: 92 % (2015: 88 %)
  • Trust Index -kokonaispisteet (keskiarvo kaikista väittämistä): 84 % (2015: 80 %)
  • Vastausprosentti: 90 % (2015: 91 %)

Lisätiedot

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, p. 010 516 7200
Anna Berglind, henkilöstöjohtaja, anna.berglind@mandatumlife.fi, p. 050 422 2105
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

1Väittämä: "Kokonaisuudessaan tämä on hyvä työpaikka"