Lakimuutos riskihenkivakuutusten ja säästöhenkivakuutusten kuolemantapauskorvausten verokohtelussa

21.12.2016

Riskihenkivakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen kuolemantapauskorvausten verohuojennukset lähiomaisille poistuvat. Lakimuutos koskee myös Mandatum Lifen riskihenkivakuutuksia ja säästöhenkivakuutuksia. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2017, mutta käytännössä uutta lainsäädäntöä sovelletaan vasta 1.1.2018 alkaen siirtymäajasta johtuen.

Nykytilanne ennen lakimuutosta

Tähän asti lähiomaiselle maksettava kuolemantapauskorvaus on ollut veroton 35 000 euroon asti. Puolisolle maksettavasta korvauksesta verotonta on ollut puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Vapaaosan ylittävä osuus on kuulunut perintöverotuksen piiriin.

Laki muuttuu seuraavasti

Jatkossa lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset kuuluvat kokonaan perintöverotuksen piiriin. Veron määrä on enintään 19 prosenttia. Muiden kuin lähiomaisten osalta verotus säilyy ennallaan.

Siirtymäaika 31.12.2017 asti

Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2017, mutta laissa on siirtymäaika vuoden 2017 loppuun asti. Se tarkoittaa, että vuoden 2017 aikana sattuneen kuolemantapauksen johdosta lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset ovat edelleen kokonaan tai osittain verovapaita yllä esitetyn mukaisesti.

Tulemme kertomaan edunsaajamääräysten ja turvatasojen tarkistamiseen liittyvistä käytännön vaikutuksista myöhemmin vuoden 2017 aikana.
 
Ota yhteyttä

Jos haluat keskustella vakuutusturvastasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, p. 0200 31100 ma-to 8-18 ja 8-17 (pvm/mpm) tai lähetä viesti verkkopalvelussamme. Verkkopalveluumme kirjaudut henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.