Tuleva eläkeläinen, hanki verokorttisi ajoissa

26.11.2015

Eläkkeiden ennakonpidätysten verotusta uudistetaan 1.1.2016. Jatkossa eläkkeestä peritään 40 prosentin ennakonpidätys, jos et ole toimittanut meille eläketulon verokorttia. Verokortti eläkkeen maksua varten kannattaa siis hankkia jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä eläkkeen maksupäivää.

Muutos koskee kaikkia 1.1.2016 tai sen jälkeen eläkkeelle jääviä sekä eläkkeelle marras-joulukuussa 2015 jääneitä henkilöitä, jotka eivät ole vielä hankkineet verokorttia eläketuloa varten. Muutos koskee sekä työeläkkeitä että lisäeläkkeitä.

Mikäli eläkettäsi verotetaan pääomatulona, pidätetään eläkkeestä 30 % ennakonpidätys kuten aiemminkin. Pääomatulona verotettavan eläkkeen osalta ei ole tarpeen toimittaa verokorttia Mandatum Lifeen.

Mitä muutos tarkoittaa?

Verokortti ansiotulona verotettavaa eläkettä varten kannattaa hankkia jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä maksupäivää. Kun olet saanut eläkepäätöksen tai Mandatum Lifen ilmoituksen alkavan eläkkeen määrästä, pyydä eläketulon verokortti verotoimistosta ja pyydä, että se toimitetaan suoraan Mandatum Lifeen. Verokortin laskemista varten tarvitset tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Uudistuksella Verohallinto haluaa varmistaa, että eläkkeen veroprosentti on alusta lähtien oikea.

Miten toimia, jos eläkkeeni alkaa tai on alkanut 1.11.–31.12.2015?

Jos et vielä ole pyytänyt Verohallinnolta eläketulon verokorttia, kannattaa se tehdä mahdollisimman pian. Tammikuun ajan voit vielä käyttää vuoden 2015 veroprosenttia, vaikka kyseessä olisi palkan veroprosentti. Viimeistään helmikuun 2016 verotusta varten sinun tulee kuitenkin pyytää Verohallintoa toimittamaan Mandatum Lifelle eläketulon verokortti, sillä muutoin eläkkeestä peritään 40 % ennakonpidätystä yleisen veroprosentin mukaan.

Miten toimia, jos eläkkeeni alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen?

Pyydä Verohallintoa toimittamaan uusi eläketulon verokortti Mandatum Lifeen eläkkeenmaksua varten mahdollisimman pian saatuasi eläkepäätöksen tai Mandatum Lifen eläkkeen määrästä kertovan ilmoituksen. Muutoin eläkkeestä peritään 40 % ennakonpidätystä.

Miten toimia, jos eläkkeeni on jo mennyt maksuun (1.1.2016 alkaen)?

Jos eläkkeesi on jo mennyt maksuun ja siitä on peritty 40 % ennakonpidätystä, pyydä verotoimistoa toimittamaan verokorttisi Mandatum Lifeen mahdollisimman pian. Verottaja ottaa huomioon alkuvuodesta pidätetyn veron loppuvuoden ennakonpidätystä laskettaessa. Veron lopullinen määrä vahvistetaan lopullisessa verotuksessa kokonaistulojesi perusteella.

Miten pyydän eläketulon verokortin?

Uuden verokortin voit hankkia kolmella tapaa:

  • internetistä osoitteesta www.vero.fi/verokortti
  • soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 020 697 000
  • käymällä verotoimistossa.

Verohallinto voi toimittaa uuden verokortin tiedot sähköisesti suoraan Mandatum Lifeen.
 
Lisätietoa muutoksesta saat Verohallinnon internetsivuilta www.vero.fi.


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset