Sampo-konsernin tulos ennen veroja kasvoi ja yhdistetty kulusuhde ylsi ennätykseen tammi-kesäkuussa 2015

12.8.2015

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2015 kasvoi 1 015 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 861 miljoonaa euroa. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kohosi 1 147 miljoonaan euroon (790).

- Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Sampo-konsernin huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli 528 miljoonaa euroa ja siten paras toisen kvartaalin tulos kautta aikojen. Myös toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos 0,82 euroa oli suurempi kuin koskaan ennen vastaavana ajankohtana, sanoo konsernijohtaja Kari Stadigh.

- If ylsi alkuvuonna historiansa parhaaseen tammi-kesäkuun yhdistettyyn kulusuhteeseen. Yhdistetty kulusuhde oli kaksi kertaerää - Ifin Norjan-toimintojen eläkeuudistus ja Suomen annuiteettien diskonttokoron alennus - huomioiden 85,0 prosenttia.

Ilman edellä mainittuja kertaeriä yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2015 alkupuoliskolla 87,2 prosenttia, mikä sekin oli Ifin historian paras tammi-kesäkuun yhdistetty kulusuhde. Vertailuajankohtana tammi-kesäkuussa 2014 yhdistetty kulusuhde oli 88,3 prosenttia.

Muut keskeiset tunnusluvut

  • Osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (1,34) tammi-kesäkuussa 2015. Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos kasvoi 2,05 euroon (1,41).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia (14,9).
  • Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2015 lopussa 25,01 euroa (22,63).
  • Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 1 153 miljoonaan euroon (1 017).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 511 miljoonaan euroon (483). Tulokseen sisältyy kaksi kertaluonteista erää: Ifin Norjan-toimintojen eläkeuudistus ja Suomen annuiteettien diskonttokoron alennus.
  • Nordean tammi-kesäkuun 2015 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 418 miljoonaa euroa (309).
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 81 miljoonaa euroa (73).

Näkymät loppuvuodelle 2015

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2015.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2015 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnan koko vuoden yhdistetyksi kulusuhteeksi arvioidaan 87 - 90 prosenttia, kun ei huomioida Norjan eläkeuudistuksen ja Suomen annuiteettien diskonttauskoron muutoksen positiivista kokonaisvaikutusta.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Sammon tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus ja sitä täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ovat nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset